Sha La La - Dream house

Bản dịch của: uneydr

There's a boy on my mind and he knows I'm thinking of him
On my way
through the day and the night The star shine above me He's been gone for
some time but I know I truly love him
And I'm singing a song hoping he'll be back
When he hears it

Chorus
My heart goes sha la la la la Sha la la in the morning Sha la la sha la la in the sunshine
Sha la la la la Sha la la in the evening
Sha la la la la Sha la la la just for you

If your love's gone away just like mine
You'll fell like crying
Sing along maybe once maybe twice
Let's try it together
Some sweet day no one knows you'll return
And you'll be happy shout it l,
sweet in a song listen to your heart
It is singing

Chorus
Có một chàng trai trong tâm trí tôi và anh ấy biết tôi đang nghĩ về anh ấy
Trên đường đi lúc ban ngày
Và cả ban đêm khi những vì sao chiếu sáng trên đầu tôi
Anh ấy đã ra đi được một thời gian rồi
Nhưng tôi biết mình thật lòng yêu anh
Và tôi hát một bài, mong sao anh sẽ quay về
Khi anh nghe thấy nó

[Hát rằng]

Trái tim em đập thổn thức sha la la la la Sha la la vào buổi sáng sha la la la la Sha la la giữa nắng ấm
Sha la la la la Sha la la trong đêm
sha la la la la Sha la la chỉ vì anh thôi

Nếu tình yêu của bạn ra đi như tôi vậy
Bạn sẽ muốn khóc
Nhưng hãy cùng hát đôi hay ba lần
Hãy cùng thử/cố gắng lên nào
Một ngày đẹp trời nào đó, biết đâu anh sẽ quay về
Và bạn sẽ sung sướng gào lên
Hãy vui vẻ trong một bài hát, hãy lắng nghe chính con tim mình
Nó cũng đang nhún nhảy hoan ca đấy

2 bản dịch khác

Queen_IQ
03-10-2008
uneydr
09-04-2010