Sha La La - Dream house

Bản dịch của: Queen_IQ

There's a boy on my mind and he knows I'm thinking of him
On my way
through the day and the night The star shine above me He's been gone for
some time but I know I truly love him
And I'm singing a song hoping he'll be back
When he hears it

Chorus
My heart goes sha la la la la Sha la la in the morning Sha la la sha la la in the sunshine
Sha la la la la Sha la la in the evening
Sha la la la la Sha la la la just for you

If your love's gone away just like mine
You'll fell like crying
Sing along maybe once maybe twice
Let's try it together
Some sweet day no one knows you'll return
And you'll be happy shout it l,
sweet in a song listen to your heart
It is singing

Chorus
Trong trí nhớ của tôi có một cháng trai
anh biết tôi nghĩ đến anh
trên đường đi , sao chiếu sáng suốt ngày dài đến đêm thâu
Đôi lần anh đã bỏ đi
nhưng tôi biết tôi yêu anh ta mất rồi
và tôi ca hát thâm fmong khi nghe được anh sẽ quay lại
tim tôi bảo
sha la la la la
sha la la la la
trong buổi sáng
sha la la la la
sha la la la la
trong vùng ánh dương
sha la la la la
sha la la la la
trong buoir chiều
sha la la la la
sha la la la la
chỉ cho anh
nếu người yêu của anh ra đi như thế
anh cảm thấy mình như đang khóc
có lẽ đôi lần anh khóc một mình
khi tình yêu trở lại
anh hạnh phúc những lời yêu đương trong bài hát
nghe theo nhịp đập của tim anh và hát

2 bản dịch khác

Queen_IQ
03-10-2008
uneydr
09-04-2010