Twinkle Twinkle Little Star - Declan Galbraith

Bản dịch của: Anakin Skywalker

Twinkle twinkle little star


Twinkle twinkle little star,

How I wonder what you are?

Looking at your magic light,

watching over us tonight.

Before my dreams take me away, I kneel beside my

For all the children in the dark, till tomorrow,

twinkle little star.

Promise me you'll twinkle little star.

Cos everybody needs a little star.
Này ngôi sao nhỏ lấp lánh lấp lánh
Sao tôi biết được cậu là gì
Nhìn ánh sáng kỳ diệu của cậu kìa
Đang soi rọi chúng tớ đêm nay

Trước khi giấc mơ tôi xa vời, tôi quỳ xuống cầu nguyện
Cho tất cả trẻ em trong bóng tối cho đến ngày mai

Này ngôi sao nhỏ lấp lánh lấp lánh
Hứa với tôi cậu sẽ mãi là ngôi sao nhỏ lấp lánh nhé
Vì mọi người đều cần một ngôi sao nhỏ

5 bản dịch khác

nhoctacke
24-10-2008
ZzSillyPrI.
05-06-2009
pupu
09-10-2011
Anakin Sky.
03-03-2012
fallenleaf
31-07-2012