Twinkle Twinkle Little Star - Declan Galbraith

Bản dịch của: fallenleaf

Twinkle twinkle little star


Twinkle twinkle little star,

How I wonder what you are?

Looking at your magic light,

watching over us tonight.

Before my dreams take me away, I kneel beside my

For all the children in the dark, till tomorrow,

twinkle little star.

Promise me you'll twinkle little star.

Cos everybody needs a little star.
Những vì sao nhỏ lấp lánh ơi
Tôi tự hỏi không biết bạn là gì
Nhìn vào ánh sáng diệu kì đó
Canh giấc tối nay cho chúng tôi nha
Trước những giấc mơ củ tôi bay xa, tôi quỳ xuống nguyện cầu
Cho những đứa trẻ trong bóng tối, cho đến ngày mai, ngôi sao nhỏ lấp lánh ơi
Hãy hứa với tôi bạn mãi là vì sao nhỏ lấp lánh
Bởi vì mọi người cần có một vì sao nhỏ trong tim.

5 bản dịch khác

nhoctacke
24-10-2008
ZzSillyPrI.
05-06-2009
pupu
09-10-2011
Anakin Sky.
03-03-2012
fallenleaf
31-07-2012