Thông tin về Fabolous và các bài hát hay nhất của Fabolous

Đăng bởi Alamanda Bud 26-11-2009

Fabolous, tên thật là John David Jackson (18-11-1977), rapper người Mĩ.

WIki:http://en.wikipedia.org/wiki/Fabolous

 

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z