LỜI BÀI HÁT

Amy ...

I woke
Dreaming we had broke
Dreaming you left me
For someone new

And you cried
Drying those brown eyes
Crying you're sorry
Sorry won't do, but...

This is the way I need to wake
I wake to you
And you never left me
All that I'd dreamt had been untrue
Open my eyes
I see sky

Oh, oh, oh woah, you know
The way to keep me on my toes
I, I, I will be fine
Just say you'll stay forever mine
Till we fall asleep tonight

Last night
We had a great fight
I fell asleep in a horrible state
Then dreamt
That you loved my best friend
My heart would not mend
Seemed it was fake, but

This is the way I need to wake
I wake to you
And you never left me
All that I'd dreamt had been untrue
Open my eyes
I see sky

Oh, oh, oh woah, you know
The way to keep me on my toes
I, I, I will be fine
Just say you'll stay forever mine
'Til we fall asleep tonight

Sometimes I forget to
Love you like I should
But I'd never leave you
No, I never would
I never would

Oh, oh, oh woah, you know
The way to keep me on my toes
I, I, I will be fine
Just say you'll stay forever mine

Oh, oh, oh woah, you know
The way to keep me on my toes
I, I, I will be fine
Just say you'll stay forever mine
'Til we fall asleep tonight
'Til we fall asleep tonight

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Amy...
Anh đã thức dậy
Mơ rằng chúng ta chia tay
Mơ rằng em rời bỏ anh
Để đến với một người mới

Và em khóc
Lau khô đôi mắt nâu này
Khóc rằng em xin lỗi
Nhưng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
pan-kun 03-02-2010
nghe như tình yêu đang ở gần kề...những cảm xúc đầu tiên của tình yêu...thật nhớ^^

Xem hết các bình luận