Bài này rất true

LỜI BÀI HÁT

Games, changes and fears
When will they go from here
When will they stop
I believe that fate has brought us here
And we should be together, babe
But we're not
I play it off, but I'm dreaming of you
I'll keep my cool, but I'm feigning

I try to say goodbye and I choke
Try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
Goodbye and I choke
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near

I may appear to be free
But I'm just a prisoner of your love
And I may seem all right and smile when you leave
But my smiles are just a front
Just a front, hey
I play it off, but I'm dreaming of you
I'll keep my cool, but I'm feigning

I try to say goodbye and I choke
Try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
Goodbye and I choke
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
Here is my confession
May I be your possession
Boy, I need your touch
Your love kisses and such
With all my might I try
But this I can't deny
Deny

I play it off, but I'm dreaming of you
(but I'm dreaming of you babe)
I'll keep my cool, but I'm feigning

I try to say goodbye and I choke (yeah)
Try to walk away and I stumble
Though I try to hide, it's clear
My world crumbles when you are not near
(when you are not near aahh)
Goodbye and I choke (yeah, yeah, yeah)
I try to walk away and I stumble (hey, hey, hey)
Though I try to hide it, it's clear (sick of love)
My world crumbles when you are not near (your love, kisses and)

Goodbye and I choke (I'm choking)
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
(when you are not there, yeah, yeah yeah)
Yeah, yeah..

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

kayboss96 Cập nhật: Lucifer / 07-02-2010...
Trò chơi, những thay đổi và sợ hãi
Khi nào chúng mới ra đi?
Khi nào chúng dừng lại?
Em tin rằng định mệnh đã mang chúng ta tới đây
Và chúng ta nên bên nhau,

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
dobichngoctb 28-02-2010
@wtf123: trời đấy là lúc bản dịch chưa đc duyệt thui
...
wtf123 28-02-2010
chỗ nào bạn? sao mình k thấy
...
dobichngoctb 06-02-2010
sao lại "em chống lại nó nhưng tôi mơ về bạn" đang em lại tôi với bạn vậy? " touch" dịch là sờ mó nghe ghê wa. dịch là "em cần anh kề bên em"

Xem hết các bình luận