LỜI BÀI HÁT

I know you're somewhere out there
Somewhere far away
I want you back
I want you back
My neighbours think
I'm crazy
But they don't understand
You're all I have
You're all I have

Chorus:
At night when the stars
light on my room
I sit by myself
Talking to the Moon
Try to get to You
In hopes your on
the other side
Talking to me too
Oh Am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

I'm feeling like
I'm famous
The talk of the town
They say
I've gone mad
Yeah
I've gone mad
But they don't know
what I know
Cause when the
sund goes down
someone's talking back
Yeah
They're talking back

Chorus:
At night when the stars
light on my room
I sit by myself
Talking to the Moon
Try to get to You
In hopes your on
the other side
Talking to me too
Oh Am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

Ahh...Ahh...Ahh..
Do you ever hear me calling
(Ahh...Ahh..Ahh..)
Ho Hou Ho ho Hou

'Cause every night
I'm Talking to the Moon

Still try to get to You
In hopes your on
the other side
Talking to me too
Oh Am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

Ohoooo...

I know you're somewhere out there
Somewhere far away

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anh biết em đang ở đâu đó ngoài kia
Nơi xa thật xa anh
Anh muốn em trở lại
Anh muốn em trở lại bên anh
Những người cạnh nhà anh nghĩ
Anh điên loạn
Nhưng họ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
tuylip.1607 15-04-2014
I know you're somewhere out there
Somewhere far away ^^
...
mumy3G 14-03-2012
Nói với em.......Nói với ánh trăng.......!
...
milkyway050395 31-05-2011
bài này thật là quá hay....
nghe hoài mà chả chán...
...
Batousai 26-02-2011
bài này lâu òi mà nghe lại thấy mình lâu lâu cũng tự ...
...
ba hung 15-08-2010
kì này đang bùn đời nên nghe lại mấy bài bùn bùn chậm chậm =)) cực thấm

Xem hết các bình luận