LỜI BÀI HÁT

Can somebody tell me where
I might feel like myself again
And how long will it be
til I can face this reality
My friends are calling
But I cant get out of bed
Because Im so afraid
That the tears will start to fall again

So what can I say
Girl what can I do
Baby cant you see that Im missing you
Theres no where to run
Theres no where to hide
And you know its tearing me up inside
Everytime we were together
And I feel loving arms around me
But that we would last forever
But Im alone tonight

And I beggin you please, give it one more try
You know we were so good together
Girl I need a kiss
Not a kiss goodbye
A memory, now and til forever

Like a sad movie on a screen
Our story has no happy ending
Now my world is cold like fallen snow
A cold lonely wind blows
We kissed goodbye on a lonely street
And then you walked away from me
Now my heart, it waits, to accept sorrow

Tell me how to make you see
What Im feeling in my heart
Cuz Im hanging on memories
And try not to fall apart
Its like Im drifting
Like a kite with a broken string
I keep holding on
But girl I really need you here with me

So what can I say
Girl what can I do
Baby cant you see that Im missing you
Theres no where to run
Theres no where to hide
And you know its tearing me up inside
Everytime we were together
And I feel loving arms around me
But that we would last forever
But Im alone tonight

And I beggin you please, give it one more try
You know we were so good together
Girl I need a kiss
Not a kiss goodbye
A memory, now and til forever, yeah

Im beggin you please, give us one more try
You know we were so good together
Girl I need a kiss
Not a kiss goodbye
A memory, now and til forever

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ai có thể nói được nơi nào
Anh sẽ nhận ra chính mình lần nữa
Và chuyện này sẽ kéo dài bao lâu
Cho tới khi anh có thể đối mặt với thực tế này
Bạn bè

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
08-09-2010 Alamanda Bud Lúc đầu thấy có lời đàng hoàng, hùi sau nó thành ko lời :-?? Để up cái khác ^^!
...
Jill_vercident 03-09-2010
thật là khổ thân mấy bác MLTR và cái bản gốc tiếng trung=))
...
o0obubbleo0o 03-09-2010
Ô ô, chỉ khác mỗi lời thôi còn nhac thỳ giống hệt :X
...
03-09-2010 Alamanda Bud Khó nói quá ^^! Nhưng có điểm khác mà :D

Xem hết các bình luận