mình rất muốn có bản dịch để làm sup mong dc hồi âm sớm

LỜI BÀI HÁT

fox366 ...

There are three words, that I've been dying to say to you
Burns in my heart, like a fire that ain't goin' out
There are three words, and I want you to know they are true...
I need to let you know

I wanna say I love you, I wanna hold you tight
I want your arms around me and I, want your lips on mine
I wanna say I love you, but, babe I'm terrified
My hands are shaking, my heart is racing
Cause it's something I can't hide, it's something I can't deny
So here I go...
Baby I love you

I've never said, these words to anyone, anyone at all
Never got this close, cause I was always afraid I would falll
But now i know, that I'll fall right in-to your arms...
Don't ever let me go

I wanna say I love you, I wanna hold you tight
I want your arms around me and I, want your lips on mine
I wanna say I love you, but, babe I'm terrified
My hands are shaking, my heart is racing
Cause it's something I can't hide, it's something I can't deny
So here I go...
Baby I love you

Take it in, breathe the air
What is there to really fear
I can't contain, what my heart's sayin'
I gotta say it out loud...

I wanna say I love you, I wanna hold you tight
I want your arms around me and I, want your lips on mine
I wanna say I love you, but, babe I'm terrified
My hands are shaking, my heart is racing
Cause it's something I can't hide, it's something I can't deny
So here I go...
Baby I lo-o-o-o-ve you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

hnmymind Cập nhật: Anakin Skywalker / 12-06-2012...
Có ba từ, em khao khát muốn được nói với anh
Bùng cháy trong tim em như ngọn lửa nhưng không thể thoát ra
Có ba từ, và em muốn anh biết được chúng là chân thực...
Em

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
fox366 07-06-2012
chờ duyện bài hát trên zing mà lâu wa' thank bạn đã giúp :D

Xem hết các bình luận