Đại lộ Champs-Élysées:Đại lộ Champs-Élysées là một đại lộ lớn và nổi tiếng của thành phố Paris.

LỜI BÀI HÁT

My computer thinks I'm gay
I threw that piece of junk away
On the Champs-Élysées
As I was walking home

This is my last communiqué
Down the superhighway
All that I have left to say in a single tome

I got too many friends
Too many people that I'll never meet
And I'll never be there for
I'll never be there for
Cause I'll never be there

If I could give it all away
Will it come back to me someday?
Like a needle in the hay or an expensive stone

I got a reason to declaim
The applications are to blame
For all my sorrow and my pain
A feeling so alone

I got too many friends
Too many people that I'll never meet
And I'll never be there for
I'll never be there for
Cause I'll never be there [x2]

My computer thinks I'm gay
What's the difference anyway
When all the people do all day
Is stare into a phone

I got too many friends
Too many people that I'll never meet
And I'll never be there for
I'll never be there for
Cause I'll never be there [x2]

I'll never be there [x4]

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Máy tính của tôi nghĩ tôi là gay
Và thế là tôi đã ném thứ rác rưởi ấy đi
Trên đại lộ Champs-Élysées
Khi tôi đang đi bộ về nhà

Đây là thông cáo cuối

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận