Nhạc hay nhưng mà lời hơi bị dở ^^!

LỜI BÀI HÁT

tyty ...

D.A.N.C.E

Do the D.A.N.C.E
1234, fight!
Stick to the B.E.A.T
Get ready to ignite
You were such a P.Y.T
Catching all the lights
Just easy as A.B.C
That's how we make it right

Do the D.A.N.C.E
Stick to the B.E.A.T
Just easy as A.B.C

Do the Dance (Do the Dance)
The way you move is a mystery
Do the dance
You're always there for music and me (x2)

Under the spotlights
Neither black nor white
It doesn't matter
Do the Dance (do the dance)

As strong as you might
Working day and night
Whatever happens
Do the DANCE (do the dance)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

tyty Cập nhật: nguyen / 19-03-2009...
Khiêu Vũ

Hãy nhảy đi
1234, chiến nào !
theo nhịp trống
hãy chuẩn bị để tưng bừng đi
bạn giống như là một P.Y.T
thu hút mọi ánh sáng
chỉ dễ dàng như

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Ngọc 25-07-2008
tyty có bít đăng link hông , để Ng. bày ...

Xem hết các bình luận