nghe bài hát thiếu nhi thay đổi ko khí nhá..^^have fun!

LỜI BÀI HÁT

Five little ducks
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only four little ducks came back.

Four little ducks
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only three little ducks came back.

Three little ducks
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only two little ducks came back.

Two little ducks
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only one little duck came back.

One little duck
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But none of those little ducks came back.

Mother's ducks she went out one day
Over the hills and far away
Mother's ducks said: " quack quack quack quack "
And all of those little ducks came back

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

pe tho sun rang Cập nhật: fatto / 13-09-2009...
5 chú vịt con

5 chú vịt con 1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:"Quác,quác,quạc,quạc."
nhưng chỉ có 4 chú vịt con trở về thui

4

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
yaiba2811 19-10-2011
Bài cho con nít mà lớp mình đòi hát này haha.
...
copbongxinh 14-10-2011
Chủ nhật này tớ sẽ hát bài này ở hôi thi KTX của tớ đấy các cậu ah:))
...
haphuduc 24-01-2010
tre con qua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
ファット 13-09-2009
Lyric sai đoạn cuối, đã cập nhật lại
...
Ro.pe 13-09-2009
lời tiếng anh sai**-@Ro.pe Sai chỗ nào em?
...
m.namlun 17-08-2009
BàI nÀy này là năm con thôi (¯v¯)
...
x_nice 13-01-2009
hehe bài nì dễ thương ghê lun đó
...
Ñuna 07-11-2008
bài này trùng rùi
...
Wet Grass 02-10-2008
Ờ, WG sẽ điều chỉnh lại một số chỗ, có đánh dấu (*) và sẽ duyệt cho "pe tho sún găng" nhé

Xem hết các bình luận