LỜI BÀI HÁT

You are the girl of my dreams
In my heart I believe
You are the girl of my dreams,
Baby, of my dreams

All alone in my room
Wishing that you were here
Without you in my arms
I'm holding back all the tears

Without you in my life
I'll never be satisfied

You are the girl of my dreams
In my heart I believe
You are the girl of my dreams,
Baby, of my dreams

Sometimes I feel
I could have been better to you
All I want is a chance
Girl Of My Dreams lyrics on
To prove that my love is true

Without you in my life
I'll never be satisfied

You are the girl of my dreams
In my heart I believe
You are the girl of my dreams,
Baby, of my dreams

Baby let's go back in time
To when our hearts would shine
And I could hold you tight
in my dreams at night

You are the girl of my dreams
In my heart I believe
You are the girl of my dreams,
Baby, of my dreams

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

hanhbeo Cập nhật: KimHaRu / 23-08-2008...
Em là cô gái mà anh vẫn hằng mong đợi.
Trong trái tim anh, anh chắc chắn như vậy.
Em là cô gái trong mơ của anh.
Bé con, giấc mơ của anh
......
Khi mình anh trong căn phòng cô đơn,
anh ước em rằng em đang ở đây.
Không có em trong vòng tay
Anh cố ngăn không cho nước mắt tuôn rơi
.....
Anh không thể bằng lòng với cuộc sống nếu thiếu vắng em trong đời.
....
Em là cô gái trong giấc mơ của anh
Trong trái tim anh,anh chắc chắn như vậy.
Em là cô gái trong mơ của anh.
Cô bé, giấc mơ của anh.
.....
Anh cảm thấy rằng anh có thể đem đến cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ cần em cho anh cơ hội.
Cô gái trong mơ của anh, một lời nói

Đăng nhập để xem tiếp