Thông tin về Amerie và các bài hát hay nhất của Amerie

Đăng bởi Alamanda Bud 18-10-2009
Sửa lần cuối Masquerade 28-10-2009

Amerie Mi Marie Rogers

Ngày sinh:  12 - 1 - 1980

Quê quán: Fitchburg, Massachusetts

Thể loại: R&B, hip hop, funk, pop, soul

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z