Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Metalcore

27 19088 lượt xem

2. Flamenco

0 15028 lượt xem

3. German

2 14580 lượt xem

4. Techno

5 13826 lượt xem

5. J-Rap

4 13621 lượt xem

6. Parody

19 13427 lượt xem

7. Dark Metal

20 13058 lượt xem

8. Grindcore Death Metal

17 11348 lượt xem

9. Ads

9 10758 lượt xem

10. Visual Kei

16 10235 lượt xem

11. Progressive

17 10111 lượt xem

12. Trance

10 9936 lượt xem

13. Electronica-Trance-House

21 8897 lượt xem

14. Bubblegum Pop

9 7910 lượt xem

15. Hardcore Death Metal

4 5490 lượt xem

16. Traditional Pop

11 5214 lượt xem

17. Glam Metal

6 4546 lượt xem

18. Hymn

6 4537 lượt xem

19. Funk Metal

3 4293 lượt xem

20. V-Rock

2 3805 lượt xem

21. Krock

7 3695 lượt xem

22. Groove Metal

2 3628 lượt xem

23. Sunshine Pop

5 3585 lượt xem

24. Bluegrass

3 3292 lượt xem

25. Neo-classical Metal

2 3210 lượt xem

26. Pagan Metal

3 2830 lượt xem

27. Industrial Metal

1 2697 lượt xem

28. Christian Rock

3 2585 lượt xem

29. Christian Metal

1 2295 lượt xem

30. Satanic Death Metal

0 2239 lượt xem