Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Metalcore

27 20512 lượt xem

2. Flamenco

0 16037 lượt xem

3. German

2 15143 lượt xem

4. Techno

5 14640 lượt xem

5. Parody

19 14578 lượt xem

6. Dark Metal

20 14017 lượt xem

7. J-Rap

4 13865 lượt xem

8. Grindcore Death Metal

17 12150 lượt xem

9. Ads

9 11290 lượt xem

10. Visual Kei

16 11243 lượt xem

11. Progressive

17 11056 lượt xem

12. Trance

10 10863 lượt xem

13. Electronica-Trance-House

21 10053 lượt xem

14. Bubblegum Pop

9 8430 lượt xem

15. Hardcore Death Metal

4 5893 lượt xem

16. Traditional Pop

11 5764 lượt xem

17. Glam Metal

6 4915 lượt xem

18. Hymn

6 4908 lượt xem

19. Funk Metal

3 4538 lượt xem

20. V-Rock

2 4048 lượt xem

21. Krock

7 4041 lượt xem

22. Sunshine Pop

5 3977 lượt xem

23. Groove Metal

2 3812 lượt xem

24. Bluegrass

3 3565 lượt xem

25. Neo-classical Metal

2 3363 lượt xem

26. Pagan Metal

3 3026 lượt xem

27. Industrial Metal

1 2826 lượt xem

28. Christian Rock

3 2759 lượt xem

29. Christian Metal

1 2398 lượt xem

30. Christian Alternative

3 2394 lượt xem