Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Metalcore

27 19289 lượt xem

2. Flamenco

0 15189 lượt xem

3. German

2 14705 lượt xem

4. Techno

5 13938 lượt xem

5. J-Rap

4 13670 lượt xem

6. Parody

19 13579 lượt xem

7. Dark Metal

20 13191 lượt xem

8. Grindcore Death Metal

17 11513 lượt xem

9. Ads

9 10838 lượt xem

10. Visual Kei

16 10398 lượt xem

11. Progressive

17 10276 lượt xem

12. Trance

10 10087 lượt xem

13. Electronica-Trance-House

21 9072 lượt xem

14. Bubblegum Pop

9 7998 lượt xem

15. Hardcore Death Metal

4 5557 lượt xem

16. Traditional Pop

11 5311 lượt xem

17. Glam Metal

6 4609 lượt xem

18. Hymn

6 4603 lượt xem

19. Funk Metal

3 4342 lượt xem

20. V-Rock

2 3853 lượt xem

21. Krock

7 3735 lượt xem

22. Groove Metal

2 3662 lượt xem

23. Sunshine Pop

5 3636 lượt xem

24. Bluegrass

3 3341 lượt xem

25. Neo-classical Metal

2 3238 lượt xem

26. Pagan Metal

3 2864 lượt xem

27. Industrial Metal

1 2723 lượt xem

28. Christian Rock

3 2620 lượt xem

29. Christian Metal

1 2316 lượt xem

30. Satanic Death Metal

0 2261 lượt xem