Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Metalcore

27 19733 lượt xem

2. Flamenco

0 15577 lượt xem

3. German

2 14876 lượt xem

4. Techno

5 14151 lượt xem

5. Parody

19 13951 lượt xem

6. J-Rap

4 13744 lượt xem

7. Dark Metal

20 13461 lượt xem

8. Grindcore Death Metal

17 11690 lượt xem

9. Ads

9 10981 lượt xem

10. Visual Kei

16 10671 lượt xem

11. Progressive

17 10547 lượt xem

12. Trance

10 10362 lượt xem

13. Electronica-Trance-House

21 9401 lượt xem

14. Bubblegum Pop

9 8133 lượt xem

15. Hardcore Death Metal

4 5668 lượt xem

16. Traditional Pop

11 5492 lượt xem

17. Glam Metal

6 4725 lượt xem

18. Hymn

6 4699 lượt xem

19. Funk Metal

3 4436 lượt xem

20. V-Rock

2 3914 lượt xem

21. Krock

7 3866 lượt xem

22. Sunshine Pop

5 3770 lượt xem

23. Groove Metal

2 3718 lượt xem

24. Bluegrass

3 3427 lượt xem

25. Neo-classical Metal

2 3286 lượt xem

26. Pagan Metal

3 2920 lượt xem

27. Industrial Metal

1 2764 lượt xem

28. Christian Rock

3 2671 lượt xem

29. Christian Metal

1 2351 lượt xem

30. Satanic Death Metal

0 2288 lượt xem