Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Metalcore

27 19912 lượt xem

2. Flamenco

0 15766 lượt xem

3. German

2 14979 lượt xem

4. Techno

5 14303 lượt xem

5. Parody

19 14102 lượt xem

6. J-Rap

4 13769 lượt xem

7. Dark Metal

20 13668 lượt xem

8. Grindcore Death Metal

17 11802 lượt xem

9. Ads

9 11036 lượt xem

10. Visual Kei

16 10894 lượt xem

11. Progressive

17 10678 lượt xem

12. Trance

10 10534 lượt xem

13. Electronica-Trance-House

21 9546 lượt xem

14. Bubblegum Pop

9 8269 lượt xem

15. Hardcore Death Metal

4 5738 lượt xem

16. Traditional Pop

11 5574 lượt xem

17. Glam Metal

6 4772 lượt xem

18. Hymn

6 4736 lượt xem

19. Funk Metal

3 4456 lượt xem

20. V-Rock

2 3965 lượt xem

21. Krock

7 3917 lượt xem

22. Sunshine Pop

5 3833 lượt xem

23. Groove Metal

2 3750 lượt xem

24. Bluegrass

3 3461 lượt xem

25. Neo-classical Metal

2 3301 lượt xem

26. Pagan Metal

3 2943 lượt xem

27. Industrial Metal

1 2783 lượt xem

28. Christian Rock

3 2694 lượt xem

29. Christian Metal

1 2364 lượt xem

30. Christian Alternative

3 2327 lượt xem