Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Metalcore

27 19605 lượt xem

2. Flamenco

0 15439 lượt xem

3. German

2 14829 lượt xem

4. Techno

5 14070 lượt xem

5. Parody

19 13801 lượt xem

6. J-Rap

4 13722 lượt xem

7. Dark Metal

20 13360 lượt xem

8. Grindcore Death Metal

17 11623 lượt xem

9. Ads

9 10920 lượt xem

10. Visual Kei

16 10564 lượt xem

11. Progressive

17 10432 lượt xem

12. Trance

10 10270 lượt xem

13. Electronica-Trance-House

21 9283 lượt xem

14. Bubblegum Pop

9 8076 lượt xem

15. Hardcore Death Metal

4 5635 lượt xem

16. Traditional Pop

11 5408 lượt xem

17. Glam Metal

6 4673 lượt xem

18. Hymn

6 4661 lượt xem

19. Funk Metal

3 4380 lượt xem

20. V-Rock

2 3890 lượt xem

21. Krock

7 3792 lượt xem

22. Groove Metal

2 3699 lượt xem

23. Sunshine Pop

5 3691 lượt xem

24. Bluegrass

3 3392 lượt xem

25. Neo-classical Metal

2 3269 lượt xem

26. Pagan Metal

3 2898 lượt xem

27. Industrial Metal

1 2749 lượt xem

28. Christian Rock

3 2647 lượt xem

29. Christian Metal

1 2338 lượt xem

30. Satanic Death Metal

0 2279 lượt xem