Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Metalcore

27 18917 lượt xem

2. Flamenco

0 14772 lượt xem

3. German

2 14481 lượt xem

4. Techno

5 13718 lượt xem

5. J-Rap

4 13582 lượt xem

6. Parody

19 13259 lượt xem

7. Dark Metal

20 12915 lượt xem

8. Grindcore Death Metal

17 11238 lượt xem

9. Ads

9 10673 lượt xem

10. Visual Kei

16 10077 lượt xem

11. Progressive

17 9950 lượt xem

12. Trance

10 9829 lượt xem

13. Electronica-Trance-House

21 8758 lượt xem

14. Bubblegum Pop

9 7852 lượt xem

15. Hardcore Death Metal

4 5445 lượt xem

16. Traditional Pop

11 5117 lượt xem

17. Glam Metal

6 4495 lượt xem

18. Hymn

6 4493 lượt xem

19. Funk Metal

3 4252 lượt xem

20. V-Rock

2 3732 lượt xem

21. Krock

7 3648 lượt xem

22. Groove Metal

2 3604 lượt xem

23. Sunshine Pop

5 3551 lượt xem

24. Bluegrass

3 3226 lượt xem

25. Neo-classical Metal

2 3193 lượt xem

26. Pagan Metal

3 2802 lượt xem

27. Industrial Metal

1 2683 lượt xem

28. Christian Rock

3 2567 lượt xem

29. Christian Metal

1 2281 lượt xem

30. Satanic Death Metal

0 2224 lượt xem