Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Metalcore

27 20138 lượt xem

2. Flamenco

0 15876 lượt xem

3. German

2 15061 lượt xem

4. Techno

5 14429 lượt xem

5. Parody

19 14294 lượt xem

6. Dark Metal

20 13820 lượt xem

7. J-Rap

4 13815 lượt xem

8. Grindcore Death Metal

17 11951 lượt xem

9. Ads

9 11145 lượt xem

10. Visual Kei

16 11028 lượt xem

11. Progressive

17 10847 lượt xem

12. Trance

10 10676 lượt xem

13. Electronica-Trance-House

21 9732 lượt xem

14. Bubblegum Pop

9 8346 lượt xem

15. Hardcore Death Metal

4 5789 lượt xem

16. Traditional Pop

11 5662 lượt xem

17. Glam Metal

6 4822 lượt xem

18. Hymn

6 4806 lượt xem

19. Funk Metal

3 4489 lượt xem

20. V-Rock

2 3995 lượt xem

21. Krock

7 3975 lượt xem

22. Sunshine Pop

5 3902 lượt xem

23. Groove Metal

2 3771 lượt xem

24. Bluegrass

3 3511 lượt xem

25. Neo-classical Metal

2 3321 lượt xem

26. Pagan Metal

3 2972 lượt xem

27. Industrial Metal

1 2800 lượt xem

28. Christian Rock

3 2724 lượt xem

29. Christian Metal

1 2375 lượt xem

30. Christian Alternative

3 2351 lượt xem