Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Teen Pop

76 67255 lượt xem

2. Rock n Roll

66 66923 lượt xem

3. Rap Metal

85 64257 lượt xem

4. Electronic Pop

204 63965 lượt xem

5. Soundtracks

420 60389 lượt xem

6. Doom Metal

66 60133 lượt xem

7. Folk

105 55985 lượt xem

8. Christmas songs

50 55241 lượt xem

9. Alternative

314 54507 lượt xem

10. Punk Rock

115 52088 lượt xem

11. V-Pop

35 45008 lượt xem

12. Hard Rock

35 44945 lượt xem

13. Symphonic Metal

68 43313 lượt xem

14. Melodic Death Metal

186 40954 lượt xem

15. Russian

38 39310 lượt xem

16. JRock

99 38944 lượt xem

17. Brutal Death Metal

61 35861 lượt xem

18. Power Ballad

51 35597 lượt xem

19. Celtic

44 34642 lượt xem

20. Gothic Death Metal

48 34240 lượt xem

21. Nu Metal

29 33873 lượt xem

22. Operatic Pop

19 32816 lượt xem

23. Soul

31 32062 lượt xem

24. Soft Rock

35 31177 lượt xem

25. Viking Metal

36 30684 lượt xem

26. Christian Pop

32 27944 lượt xem

27. Thai

17 26088 lượt xem

28. Folk Metal

33 24936 lượt xem

29. Grunge

31 24504 lượt xem

30. Opera Rock

16 24364 lượt xem