Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Teen Pop

76 66474 lượt xem

2. Rock n Roll

66 66471 lượt xem

3. Rap Metal

85 63973 lượt xem

4. Electronic Pop

204 63729 lượt xem

5. Soundtracks

420 59796 lượt xem

6. Doom Metal

66 59789 lượt xem

7. Folk

105 55779 lượt xem

8. Christmas songs

50 54975 lượt xem

9. Alternative

314 53954 lượt xem

10. Punk Rock

115 51851 lượt xem

11. V-Pop

35 44848 lượt xem

12. Hard Rock

35 44561 lượt xem

13. Symphonic Metal

68 42981 lượt xem

14. Melodic Death Metal

186 40751 lượt xem

15. Russian

38 39091 lượt xem

16. JRock

99 38674 lượt xem

17. Brutal Death Metal

61 35660 lượt xem

18. Power Ballad

51 35412 lượt xem

19. Celtic

44 34370 lượt xem

20. Gothic Death Metal

48 33955 lượt xem

21. Nu Metal

29 33669 lượt xem

22. Operatic Pop

19 32503 lượt xem

23. Soul

31 31770 lượt xem

24. Soft Rock

35 30944 lượt xem

25. Viking Metal

36 30416 lượt xem

26. Christian Pop

32 27794 lượt xem

27. Thai

17 25824 lượt xem

28. Folk Metal

33 24724 lượt xem

29. Grunge

31 24328 lượt xem

30. Opera Rock

16 24244 lượt xem