Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Teen Pop

76 64982 lượt xem

2. Rock n Roll

66 63617 lượt xem

3. Rap Metal

85 63007 lượt xem

4. Electronic Pop

202 62832 lượt xem

5. Doom Metal

66 58684 lượt xem

6. Soundtracks

418 58565 lượt xem

7. Folk

103 54605 lượt xem

8. Christmas songs

50 54085 lượt xem

9. Alternative

314 52397 lượt xem

10. Punk Rock

115 50816 lượt xem

11. V-Pop

35 44054 lượt xem

12. Hard Rock

35 43233 lượt xem

13. Symphonic Metal

68 41941 lượt xem

14. Melodic Death Metal

186 38752 lượt xem

15. Russian

38 38294 lượt xem

16. JRock

99 37943 lượt xem

17. Brutal Death Metal

61 34895 lượt xem

18. Power Ballad

51 34612 lượt xem

19. Celtic

44 33615 lượt xem

20. Gothic Death Metal

48 33121 lượt xem

21. Nu Metal

29 32906 lượt xem

22. Operatic Pop

19 31693 lượt xem

23. Soul

31 30670 lượt xem

24. Soft Rock

35 30222 lượt xem

25. Viking Metal

36 29519 lượt xem

26. Christian Pop

32 27115 lượt xem

27. Thai

17 24763 lượt xem

28. Folk Metal

33 24097 lượt xem

29. Opera Rock

16 23748 lượt xem

30. Grunge

31 23608 lượt xem