Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Teen Pop

76 64155 lượt xem

2. Rap Metal

85 62605 lượt xem

3. Rock n Roll

66 62331 lượt xem

4. Electronic Pop

202 62263 lượt xem

5. Doom Metal

66 58053 lượt xem

6. Soundtracks

418 57580 lượt xem

7. Folk

103 54158 lượt xem

8. Christmas songs

50 52924 lượt xem

9. Alternative

314 51624 lượt xem

10. Punk Rock

115 50333 lượt xem

11. V-Pop

35 43740 lượt xem

12. Hard Rock

35 42459 lượt xem

13. Symphonic Metal

68 41350 lượt xem

14. Russian

38 37950 lượt xem

15. Melodic Death Metal

186 37911 lượt xem

16. JRock

99 37579 lượt xem

17. Brutal Death Metal

61 34615 lượt xem

18. Power Ballad

51 34213 lượt xem

19. Celtic

44 33268 lượt xem

20. Gothic Death Metal

48 32794 lượt xem

21. Nu Metal

29 32509 lượt xem

22. Operatic Pop

19 31294 lượt xem

23. Soul

31 30028 lượt xem

24. Soft Rock

35 29686 lượt xem

25. Viking Metal

36 29326 lượt xem

26. Christian Pop

32 26889 lượt xem

27. Thai

17 24277 lượt xem

28. Folk Metal

33 23846 lượt xem

29. Opera Rock

16 23429 lượt xem

30. Grunge

31 23326 lượt xem