Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Teen Pop

76 67978 lượt xem

2. Rock n Roll

66 67700 lượt xem

3. Rap Metal

85 64661 lượt xem

4. Electronic Pop

204 64536 lượt xem

5. Soundtracks

420 61390 lượt xem

6. Doom Metal

66 60540 lượt xem

7. Folk

105 56508 lượt xem

8. Christmas songs

50 55852 lượt xem

9. Alternative

314 55521 lượt xem

10. Punk Rock

115 52697 lượt xem

11. Hard Rock

35 45551 lượt xem

12. V-Pop

35 45311 lượt xem

13. Symphonic Metal

68 43824 lượt xem

14. Melodic Death Metal

186 41465 lượt xem

15. Russian

38 39623 lượt xem

16. JRock

99 39251 lượt xem

17. Brutal Death Metal

61 36244 lượt xem

18. Power Ballad

51 36006 lượt xem

19. Celtic

44 35006 lượt xem

20. Gothic Death Metal

48 34594 lượt xem

21. Nu Metal

29 34228 lượt xem

22. Operatic Pop

19 33124 lượt xem

23. Soul

31 32800 lượt xem

24. Soft Rock

35 31453 lượt xem

25. Viking Metal

36 31154 lượt xem

26. Christian Pop

32 28194 lượt xem

27. Thai

17 26513 lượt xem

28. Folk Metal

33 25267 lượt xem

29. Grunge

31 24860 lượt xem

30. Opera Rock

16 24613 lượt xem