Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Teen Pop

76 65980 lượt xem

2. Rock n Roll

66 65016 lượt xem

3. Rap Metal

85 63638 lượt xem

4. Electronic Pop

204 63437 lượt xem

5. Doom Metal

66 59407 lượt xem

6. Soundtracks

420 59363 lượt xem

7. Folk

105 55369 lượt xem

8. Christmas songs

50 54671 lượt xem

9. Alternative

314 53399 lượt xem

10. Punk Rock

115 51461 lượt xem

11. V-Pop

35 44552 lượt xem

12. Hard Rock

35 44116 lượt xem

13. Symphonic Metal

68 42602 lượt xem

14. Melodic Death Metal

186 40135 lượt xem

15. Russian

38 38810 lượt xem

16. JRock

99 38384 lượt xem

17. Brutal Death Metal

61 35392 lượt xem

18. Power Ballad

51 35137 lượt xem

19. Celtic

44 34155 lượt xem

20. Gothic Death Metal

48 33623 lượt xem

21. Nu Metal

29 33366 lượt xem

22. Operatic Pop

19 32199 lượt xem

23. Soul

31 31419 lượt xem

24. Soft Rock

35 30666 lượt xem

25. Viking Metal

36 30115 lượt xem

26. Christian Pop

32 27564 lượt xem

27. Thai

17 25463 lượt xem

28. Folk Metal

33 24525 lượt xem

29. Opera Rock

16 24062 lượt xem

30. Grunge

31 24060 lượt xem