Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Rock n Roll

66 68847 lượt xem

2. Teen Pop

76 68634 lượt xem

3. Rap Metal

85 65158 lượt xem

4. Electronic Pop

204 65084 lượt xem

5. Soundtracks

420 62363 lượt xem

6. Doom Metal

66 61113 lượt xem

7. Folk

105 57081 lượt xem

8. Alternative

314 56436 lượt xem

9. Christmas songs

50 56376 lượt xem

10. Punk Rock

115 53444 lượt xem

11. Hard Rock

35 46312 lượt xem

12. V-Pop

35 45714 lượt xem

13. Symphonic Metal

68 44311 lượt xem

14. Melodic Death Metal

186 42095 lượt xem

15. Russian

38 39893 lượt xem

16. JRock

99 39563 lượt xem

17. Brutal Death Metal

61 36631 lượt xem

18. Power Ballad

51 36365 lượt xem

19. Celtic

44 35356 lượt xem

20. Gothic Death Metal

48 34926 lượt xem

21. Nu Metal

29 34672 lượt xem

22. Operatic Pop

19 33501 lượt xem

23. Soul

31 33389 lượt xem

24. Soft Rock

35 31739 lượt xem

25. Viking Metal

36 31643 lượt xem

26. Christian Pop

32 28447 lượt xem

27. Thai

17 26989 lượt xem

28. Folk Metal

33 25655 lượt xem

29. Grunge

31 25202 lượt xem

30. Opera Rock

16 24970 lượt xem