Bài này rất ý nghĩa, nói về tình bạn và nằm trong 2nd album của Demi.

LỜI BÀI HÁT

Sometimes I think you'll be fine by yourself
Cause a dream is a wish you make all alone
It's easy to feel like you don't need help
But it's harder to walk on your own

You'll change inside
When you realize
The world comes alive
And everything's alright
From beginning to end
When you have a friend
By your side
That helps you find
The beauty of all when you'll open your heart
And believe in
The Gift of a Friend
The Gift of a Friend

Someone who knows when your lost and
Your scared
There through the highs and lows
Someone you can count on, someone who cares
Beside you wherever you go

You'll change inside
When you realize
The world comes to life
And everything's alright
From beginning to end
When you you have a friend
By your side
That helps you find
The beauty of all when you open your hearts
And believe in
The Gift of a Friend

And when your hope crashes down
Shattering to the ground
You'll, You'll feel all alone
When you don't know which way to go
And there's no such leading you on
You're not alone

The world comes to life
And everything's alright
From beginning to end
When you have a friend
By your side
That helps you find
The beauty of all when you'll open your heart
And believe in
When you can believe
You can believe in

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đôi khi tôi nghĩ bạn sẽ ổn thôi
Vì mỗi giấc mơ là một điều ước mà bạn tự dựng nên
Thật dễ để thấy bạn không cần sự giúp đỡ
Nhưng thật khó để tự bước đi trên chính đôi chân mình

Con người bạn sẽ thay đổi
Khi bạn nhận ra
Thế giới thật sống động
Và mọi thứ sẽ ổn thôi
Từ đầu tới cuối
Khi bạn có một người bạn
Luôn bên bạn
Điều đó sẽ giúp bạn tìm thấy
Sự tươi đẹp từ vạn vật khi bạn mở rộng trái tim
Và tin vào
Món quà từ một người bạn
Món quà từ một người bạn

Ai đó luôn biết khi bạn lạc lối
Và bạn sợ hãi
Cùng vượt qua những thăng trầm
Ai đó mà bạn có thể trông

Đăng nhập để xem tiếp