LỜI BÀI HÁT

The sun goes down
The stars come out
And all that counts
Is here and now
My universe will never be the same
I'm glad you came

You cast a spell on me, spell on me
You hit me like the sky fell on me, fell on me
And I decided you look well on me, well on me
So let's go somewhere no-one else can see, you and me

Turn the lights out now
Now I'll take you by the hand
Hand you another drink
Drink it if you can
Can you spend a little time,
Time is slipping away from us so stay,
Stay with me I can make,
Make you glad you came

The sun goes down
The stars come out
And all that counts
Is here and now
My universe will never be the same
I'm glad you came
I'm glad you came

You cast a spell on me, spell on me
You hit me like the sky fell on me, fell on me

And I decided you look well on me, well on me
So let's go somewhere no-one else can see, you and me

Turn the lights out now
Now I'll take you by the hand
Hand you another drink
Drink it if you can
Can you spend a little time,
Time is slipping away from us so stay,
Stay with me I can make,
Make you glad you came

The sun goes down
The stars come out
And all that counts
Is here and now
My universe will never be the same
I'm glad you came
I'm glad you came

I'm glad you came
So glad you came
I'm glad you came
I'm glad you came

The sun goes down
The stars come out
And all that counts
Is here and now
My universe will never be the same
I'm glad you came
I'm glad you came

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

catghost000 Cập nhật: Lucifer / 09-07-2011...
Mặt trời lặn xuống
Những vì sao hiện ra
Và tất cả chỉ còn là
Ở đây và hiện tại
Vũ trụ của tôi sẽ chẳng bao giờ như xưa nữa
Tôi mừng vì em đã đến

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
loplipop 25-03-2012
bài này nghe hay mà, nghe nhiều thể loại cho đa dạng có sao đâu.
...
chjnsuem 18-03-2012
bạn hiếu nghe ngộ vậy dịch 1 bản mới đi. mình dốt tiếng anh không thì cũng chém @@
...
jonasbrothers 12-07-2011
the wanted thấy có vẻ hay, thế mà sao lại có cái bài nhạc thị trường này nhỉ :| ? nghe rất giống kiểu nhạc của mấy chú da đen :|
...
16-03-2012 yaiba2811 Nhạc thị trường là nhạc gì, tên nhóm và bài thì liên quan gì nhau.

Xem hết các bình luận