LỜI BÀI HÁT

You can run free, I won't hold it against ya
You do your thing, never wanted a future
Fuck if I knew how to put it romantic
Speaking my truth, there's no need to panic

No, let's not put a label on it
Let's keep it fun
We don't put a label on it
So we can run free, yeah
I wanna be free like you

I'm a, I'm a, I'm a cool girl, I'm a, I'm a cool girl
Ice cold, I roll my eyes at you, boy
I'm a cool girl, I'm a, I'm a cool girl
Ice cold, I roll my eyes at you, boy

Rules you don't like, but you still wanna keep 'em
Said you want fines for whatever reason
Show we can chill, try and keep it platonic
Now you can't tell if I'm really ironic

No, let's not put a label on it
Let's keep it fun
We don't put a label on it
So we can run free, yeah
I wanna be free like you

I'm a, I'm a, I'm a cool girl, I'm a, I'm a cool girl
Ice cold, I roll my eyes at you, boy
I'm a cool girl, I'm a, I'm a cool girl
Ice cold, I roll my eyes at you, boy
I'm a cool girl, I'm a, I'm a cool girl
Ice cold, I roll my eyes at you, boy
I'm a cool girl, I'm a, I'm a cool girl
Ice cold, I roll my eyes at you, boy

I got fever highs
I got boiling blood
I'm that fire kind
We could burn together

I'm a, I'm a cool girl, I'm a, I'm a cool girl
Ice cold, I roll my eyes at you, boy
I'm a cool girl, I'm a, I'm a cool girl
Ice cold, I roll my eyes at you, boy

I'm a cool girl, I'm a, I'm a cool girl
Too cool for you
I'm a cool girl, I'm a, I'm a cool girl
I'm a I'm a cool girl, I'm a, I'm a cool girl
Ice cold, I roll my eyes at you, boy

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anh cứ thoải mái mà chạy trốn, em sẽ không trách cứ oán hờn anh đâu
Anh cứ xử phần việc của mình đi, khỏi cần trông mong tương lai gì hết
Phải chi em biết

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Anakin Skywalker 12-11-2016
con gái cũng có lúc ko thích ràng buộc, nếu thích thì cứ đến với nhau, nếu ko thích thì đi, ko trách ko hờn, cứ thế mà sống vui :)

Xem hết các bình luận