LỜI BÀI HÁT

My way

And now, the end is near;
And so I face the final curtain.
My friend, I’ll say it clear,
I’ll state my case, of which I’m certain.

I’ve lived a life that’s full.
I’ve traveled each and every highway;
And more, much more than this,
I did it my way.

Regrets, I’ve had a few
But then again, too few to mention.
I did what I had to do
And saw it through without exemption.

I planned each charted course;
Each careful step along the byway,
But more, much more than this,
I did it my way.

Yes, there were times, I’m sure you knew
When I bit off more than I could chew.
But through it all, when there was doubt,
I ate it up and spit it out.
I faced it all and I stood tall;
And did it my way.

I’ve loved, I’ve laughed and cried.
I’ve had my fill; my share of losing.
And now, as tears subside
I find it all so amusing.

To think I did all that;
And may I say - not in a shy way,
Oh no, oh no not me,
I did it my way.

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows -
And did it my way!
Yes, it was my way!

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chopinnight Cập nhật: tRaNg_kIlL / 26-08-2008...
Cách của tôi

Và bây giờ, kết thúc đã cận kề
Và vì thế tôi đối mặt với bức màn sau cuối
Bạn của tôi, tôi sẽ nói rõ ràng thế này
Tôi sẽ trình bày lí lẽ của mình, chắc chắn là theo cách của tôi rồi

Tôi đã sống một cuộc đời đầy đủ
Tôi đã đi khắp nơi trên mọi con đường
Và hơn nữa, hơn cả thế này,
Tôi đã làm mọi việc theo cách của mình.

Hối tiếc, tôi cũng có chút ít
Nhưng ngay sau đó, chẳng đáng để đề cập tới
Tôi đã làm cái tôi phải làm
Và chứng kiến tới cùng chẳng miễn trừ việc nào.

Tôi đã lập kế hoạch cho mỗi bước đi
Mỗi bước đi cẩn thận dọc các ngõ ngách
Và hơn nữa,

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
662,320 lượt xem