Hi, bài dịch này có những từ mình không dịch được, bạn nào biết thì dịch dùm mình nha, cám ơn nhiều