Where You Are (ft. Nick Lachey) - Jessica Simpson

4   
03-12-2007 / 27417 lượt xem

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

(Jessica) Oh, mmm, mmm
There are times
I swear I know you're here
When I forget about my fears
Feeling you my dear

Watchin over me
And my hope seeks
What the future will bring
When you wrap me in your wings
And take me...

Where you are
Where you and I will be together
Once again
We'll be dancing in the moonlight
Just like we used to do
And you'll be smilin' back at me
Only then will I be free

When I can be
Where you are

(Nick) And I can see your face
Your kiss I still can taste
Not a memory erased

(J) Oh, I see your star
Shining down on me
And I'd do anything
(J/N) If I could just
Be right there

Where you are
Where you and I will be together
Once again
We'll be dancing in the moonlight
Just like we used to do
And you'll be smilin' back at me
Only then will I be free

(J) Then I will be free
So take me where you are

(N) Now baby there were times when selfishly
I'm wishing that you are here with me
So I can wipe the tears away from your eyes
And make you see
That every night while you are dreamin
I'm here to guard you from a far
(J/N) And anytime I feel alone
I close my eyes and just be there
Where you are
Where you and I can breathe together
(N) (and we will breathe together baby)
Once again
(J) (oh, we'll be dancing in the moonlight)
We'll be dancin in the moonlight
Just like we used to be
(and you'll be smilin back at me)
And you'll be smilin back at me
(N) (only then will I be free)
Then I will be free

(J) Baby I still believe
Oh I've got to believe
(J/N) I will touch you that sweet day
That you take me there
(J) Where you are
I still believe
(N) Oh I've got to believe
(J) I will touch you that sweet day
That you take me there
(N) Where you are
Oh where you are
(J) I've got to believe
(N) I'll always be waiting here
(J) That sweet day yeah
(N) Only wanna be where you are
I still believe

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

(Jessica) Oh, mmm, mmm
Lắm lúc
Em thề rằng em biết anh ở đây
Khi em quên đi những sợ hãi trong lòng
Cảm nhận anh, người yêu dấu

Dõi theo em
Và hy vọng trong em cố tìm
Điều tương lai sẽ mang đến
Khi anh che chở em trong đôi cánh
Và mang em đi…

Anh nơi nao
Nơi nào để anh và em bên nhau
Một lần nữa
Đôi ta sẽ nhảy dưới ánh trăng
Như trước kia đã từng
Và anh sẽ mỉm cười với em
Chỉ lúc đó rồi em sẽ được tự do?

Khi nào em có thể
Ở nơi ấy cùng anh

(Nick) Và anh có thể thấy gương mặt em
Nụ hôn em anh vẫn còn dư vị
Không một kỷ niệm nào bị xóa nhòa

(J) Oh, em thấy vì sao anh
Đang rọi sáng em
Và em sẽ làm bất cứ điều gì
(J/N)

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
662,444 lượt xem