Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
2. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
3. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
4. tramy10 09-07-2018
Alone
5. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
6. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
7. thinh32 03-01-2018
Little Bird
8. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch

Yo, Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn, em muốn, em muốn, em muốn, em muốn.
Rất rất muốn mấy thứ này (?)

Nếu anh muốn tương lai của em, anh hãy quên quá khứ.
Nếu anh muốn có em thật nhanh
Thì anh hãy dừng việc phá phách đi anh yêu
Chỉ có thế thì chúng ta mới gần nhau được

Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn gì, em muốn cái gì nào.
Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn, em muốn, em muốn, em muốn, em muốn.
Rất rất muốn mấy thứ này...

Nếu anh muốn là người yêu của em, anh phải hòa đ
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Wannabe - Spice Girls

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Yo, I'll tell you what I want, what I really really 
So tell me what you want, what you really want.
I'll tell you what I want, what I really want.
So tell me what you want, what really really want.
I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna
really wanna zigazig ha.

If you want future forget my past.
you wanna get with me better make it fast.
Now don't go my precious time.
Get your act together we could be fine.

I'll tell you what I want, what I really really
So tell me what you want, what you really want.
I wanna, I wanna, I wanna, wanna, I wanna really
really wanna zigazig ha.

If you wanna be lover, you gotta get with my friends.
Make last forever friendship never ends.
you wanna be my lover, you have got to give.
Taking is too easy, but that's the way it

What do you think about that you know how I feel.
Say you can handle my love you for real.
I won't be hasty, I'll give a try.
If really bug me then I'll say goodbye.

Yo I'll tell you what I want, what I really want.
So tell what you want, what you really really want.
I wanna, wanna, I wanna, I wanna, I wanna really
really really wanna zigazig

If you wanna be my lover, gotta get with my friends.
it last forever friendship never ends.
If wanna be my lover, you have got to give.
Taking too easy, but that's the way it is.

So here's a story from A Z, you wanna get with me
gotta listen carefully.
We got Em in the place who likes it in your
We got G MC who likes it on an.
Easy V doesn't come free.
She's a real lady,and as for me see,
Slam your body down and it all around
Slam body down and wind it all around.

If you wanna be my lover, you gotta get with my
Make last forever friendship never ends.
If you wanna be my lover, you have got to
Taking is too easy, but that's the way it

you wanna be my lover.
You gotta, you you gotta.
You you gotta, slam, slam, slam, slam.
Slam your body and wind it all around.
Slam your body down and wind it around.
Slam your down and wind it all around.
Slam your down zigazig ah.
If wanna be my lover.

Spice Girls- Viva Forever - Spice Girls
- 2 Become 1 - Spice Girls
- Wannabe - Spice Girls
- Mama - Spice Girls
- Goodbye - Spice Girls

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com