Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
2. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
3. thinh32 03-01-2018
Little Bird
4. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
5. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
6. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch
7. phanhoaiphuong004 15-10-2017
Hello
8. Visitors 15-10-2017
Little Bird
9. utmituot97 08-10-2017
Little Bird
10. hakimmane7b 30-09-2017
Little Bird

Yo, Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn, em muốn, em muốn, em muốn, em muốn.
Rất rất muốn mấy thứ này (?)

Nếu anh muốn tương lai của em, anh hãy quên quá khứ.
Nếu anh muốn có em thật nhanh
Thì anh hãy dừng việc phá phách đi anh yêu
Chỉ có thế thì chúng ta mới gần nhau được

Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn gì, em muốn cái gì nào.
Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn, em muốn, em muốn, em muốn, em muốn.
Rất rất muốn mấy thứ này...

Nếu anh muốn là người yêu của em, anh phải hòa đ
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Wannabe - Spice Girls

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Yo, I'll tell you what I want, what I  really want.
So tell me what you want, what you really really
I'll tell you what want, what I really really want.
tell me what you want, what you really really want.
I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna
really really wanna zigazig

If want my future forget my past.
If you wanna with me better make it fast.
Now don't go wasting my precious
Get your act together we be just fine.

I'll tell you I want, what I really really want.
So tell me what you want, what you really really
I wanna, wanna, I wanna, I wanna, I wanna really
really really wanna zigazig

If wanna be my lover, you gotta get with my friends.
it last forever friendship never ends.
If you wanna be my you have got to give.
Taking is too easy, but that's way it is.

What do you about that now you know how I feel.
Say you can handle my love are you for
I won't be hasty, give you a try.
If you really bug me then I'll say

Yo I'll tell you what I want, I really really want.
So tell me what you want, you really really want.
I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, wanna really
really wanna zigazig ha.

If you wanna be lover, you gotta get with my friends.
Make it last forever never ends.
If you wanna be my lover, you have got to
Taking is easy, but that's the way it is.

So here's a story A to Z, you wanna get with me
you gotta carefully.
We got in the place who likes it in your face.
We got G like MC who likes on an.
Easy V doesn't come free.
She's real lady,and as for me you'll see,
Slam your body down and it all around
Slam your body down and wind it all

If you wanna be my lover, gotta get with my friends.
Make it last friendship never ends.
If you wanna be lover, you have got to give.
Taking is too easy, but that's the way it

If you be my lover.
You gotta, you gotta, gotta.
You gotta, you gotta, slam, slam, slam.
Slam your body down and it all around.
Slam your body down and wind it around.
Slam your body and wind it all around.
Slam body down zigazig ah.
you wanna be my lover.

Spice Girls- Viva Forever - Spice Girls
- 2 Become 1 - Spice Girls
- Wannabe - Spice Girls
- Mama - Spice Girls
- Goodbye - Spice Girls

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com