Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. tramy10 09-07-2018
Alone
2. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
3. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
4. thinh32 03-01-2018
Little Bird
5. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
6. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
7. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch
8. phanhoaiphuong004 15-10-2017
Hello
9. Visitors 15-10-2017
Little Bird
10. utmituot97 08-10-2017
Little Bird

Yo, Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn, em muốn, em muốn, em muốn, em muốn.
Rất rất muốn mấy thứ này (?)

Nếu anh muốn tương lai của em, anh hãy quên quá khứ.
Nếu anh muốn có em thật nhanh
Thì anh hãy dừng việc phá phách đi anh yêu
Chỉ có thế thì chúng ta mới gần nhau được

Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn gì, em muốn cái gì nào.
Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn, em muốn, em muốn, em muốn, em muốn.
Rất rất muốn mấy thứ này...

Nếu anh muốn là người yêu của em, anh phải hòa đ
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Wannabe - Spice Girls

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Yo, I'll  you what I want, what I really really want.
So tell me what you want, you really really want.
I'll tell you what I want, what really really want.
So tell me you want, what you really really want.
I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I really
really really wanna zigazig

If you my future forget my past.
you wanna get with me better make it fast.
Now go wasting my precious time.
Get act together we could be just fine.

I'll tell you what I want, what I really want.
So tell me what you want, what you really want.
I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna
really really wanna zigazig

If you wanna be my lover, gotta get with my friends.
Make it last friendship never ends.
If you be my lover, you have got to give.
Taking is too easy, but that's the way it

do you think about that now you know how I feel.
Say you can handle my love are you real.
I won't be hasty, give you a try.
If you really me then I'll say goodbye.

Yo I'll tell you what I want, I really really want.
tell me what you want, what you really really want.
I wanna, I I wanna, I wanna, I wanna really
really really wanna zigazig

If you wanna be my lover, you gotta with my friends.
Make it last forever friendship ends.
If you wanna be my lover, you have got give.
Taking is too easy, but that's the way is.

So here's a story from to Z, you wanna get with me
gotta listen carefully.
We got Em in place who likes it in your face.
We G like MC who likes it on an.
Easy V come for free.
She's real lady,and as for me you'll see,
your body down and wind it all around
Slam your body down and wind all around.

If you be my lover, you gotta get with my friends.
Make last forever friendship never ends.
If you wanna be my lover, you have got to
is too easy, but that's the way it is.

you wanna be my lover.
You gotta, you gotta, you
gotta, you gotta, slam, slam, slam, slam.
Slam your body down and it all around.
Slam your body and wind it all around.
Slam your down and wind it all around.
Slam your body zigazig ah.
If you be my lover.

Spice Girls- Viva Forever - Spice Girls
- 2 Become 1 - Spice Girls
- Wannabe - Spice Girls
- Mama - Spice Girls
- Goodbye - Spice Girls

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com