Giọng nam trong video phần chorus là: Jamie Fox.
Bài Problem của Ariana Grande cũng là của 3 tác giả Savan Kotecha,Ilya Salmanzadeh và Peter Svennson
Ngày phát hành: 30.10.2015
Đạo diễn : Hannah Lux David
Ariana Grande đã đăng tải một hình ảnh của cô trên Instagram vào tháng 7 năm 2015 với tựa đề "focus". Ariana Grande chính thức công bố sẽ phát hành "Focus" trong thời gian tới vào ngày 15 tháng 9, 2015 trong show truyền hình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon và nói thêm rằng bài hát sẽ phát hành vào ngày 30 tháng 10, 2015

LỜI BÀI HÁT

Hey

I know what I came to do
And that ain't gonna change
So go ahead and talk your talk
Cause I won't take the bait
I'm over here doing what I like
I'm over here working day and night
And if my real ain't real enough
I'm sorry for you, bae

Let's find a light inside our universe now
Where ain't nobody keep on holding us down
Just come and get it, let them say what they say
Cause I'm about to put them all away

Focus on me, f-f-focus on me
Focus on me, f-f-focus on me
Focus on me (Focus)
f-f-focus on me (Focus on me)
Focus on me (Focus)
f-f-focus on me (Focus on me)

I can tell you're curious
It's written on your lips
Ain't no need to hold it back
Go 'head and talk your shit
I know you're hoping that I'll react
I know you're hoping I'm looking back
But if my real ain't real enough
Then I don't know what is

Let's find a light inside our universe now
Where ain't nobody keep on holding us down
Just come and get it, let them say what they say
Cause I'm about to put them all away

Focus on me, f-f-focus on me
Focus on me, f-f-focus on me
Focus on me (Focus),
f-f-focus on me (Focus on me)
Focus on me (Focus),
f-f-focus on me (Focus on me)

1, 2, 3, c'mon girls
You're gonna like it
Come on, now, now

Let's find a light inside our universe now
Where ain't nobody keep on holding us down
Just come and get it, let them say what they say
Cause I'm about to put them all away

Focus on me, f-f-focus on me
Focus on me, f-f-focus on me
Focus on me (Focus)
f-f-focus on me (Focus on me)
Focus on me (Focus)
f-f-focus on me (Focus on me)
Focus on me, f-f-focus on me
Focus on me, f-f-focus on me
Focus on me (Focus)
f-f-focus on me (Focus on me)
Focus on me (Focus)
f-f-focus on me (Focus on me)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Này

Tôi biết những gì tôi làm
Và sẽ chẳng có gì thay đổi được đâu
Vì thế cứ tiếp tục lải nhải đi
Vì tôi sẽ chẳng mắc bẫy đâu
Tôi ở đây làm những

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
hieu_ndh_7717 01-09-2017
bài dịch của bạn copy bản dịch trên youtube của bạn Dũng nên mình dịch lại

Xem hết các bình luận