LỜI BÀI HÁT

She's all layed up in bed with a broken heart
While I'm drinkin jack all alone in my local bar
And we don't know how
How we got into this mad situation,
Only doing things out of frustration
Trying to make things work
But man this times are hard

She needs me now but i can't see to find the time
I got a new job now in the unemployment line
And we don't know how
How we got into this mess is a God's test
Someone help us coz we are doing our best

Trying to make things work
But man this times are hard
But we are gonna stop by drinking all cheap bottles of wine
Sit talking up all night
Saying things we haven't for a while
A while...yeah
Your smiling but we're close to tears
Even after all these years
We just now got the feeling that we meeting
For the first time...Ouuhhhhhh
Ouhhhh...
Ouhhhh...

She's in line at the door with her head held high
Well I just lost my job but didn't lose my pride
And we both know how..
How we're gonna make it work when it hurts
When you pick yourself up you get kicked to the dirt

Trying to make things work
But man this times are hard
But we are gonna stop by drinking all cheap bottles of wine
Sit talking up all night
Saying things we have'nt for a while
A while...yeah
Your smiling but we're close to tears
Even after all these years
We just now got the feeling that we meeting
For the first time...Ouuhhhhhh
Ouhhhh...
Ouhhhh...

Yeah...thinking on cheap bottles of wine
Sit talking up all night
Saying things we have'nt for a while
Your smiling but we're close to tears
Even after all these years
We just now got the feeling that we meeting
For the first time
Ouhhhh...
For the first time
Ouhhhh...
For the first time
Ouhhhh...
For the first time
Just now got the feeling that we meeting

Oh these times are hard
They end up making us crazy
Don't give up on me baby...

Oh these times are hard
They end up making us crazy
Don't give up on me baby...

Oh these times are hard
They end up making us crazy
Don't give up on me baby...

Oh these times are hard
They end up making us crazy
Don't give up on me baby...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Cô ấy ngồi lại trên giường với trái tim tan vỡ
Khi tôi ngồi uống rượu trong bar
Và chúng tôi chẳng hiểu sao
Sao lại tự đẩy mình vào tình thế khó khăn thế này
Chỉ không làm hỏng tất cả
Cố dàn xếp ổn thỏa mọi thứ
Nhưng thời gian này quả thật khó khăn

Giờ cô ấy cần tôi nhưng tôi chẳng thể tìm lại thời gian
Tôi đã có một công việc trong hàng người thất nghiệp
VÀ chúng tôi chẳng hiểu sao
Sao lại tự vướng vào mớ bòng bong - thử thách của Chúa
Ai đó giúp với, chúng tôi cố hết sức rồi

Cố dàn xếp ổn thỏa mọi thứ
Nhưng thời gian này quả là khó khăn
Nhưng chúng tôi sẽ thôi uống rượu rẻ tiền
Cùng ngồi nói chuyện thâu đêm
Nói những điều lâu rồi chúng tôi chưa nhắc tới
Lâu rồi...Yeah
Em cười nhưng ta gần như bật khóc
Dù sau những năm tháng này
Giờ ta chỉ cảm thấy như thế mới gặp
Lần đầu mà thôi...ouuuhhhh
Ouhhh
Ouhhh

Cô ấy đứng trước cửa ngẩng cao đầu
Tôi thì vừa mất việc nhưng vẫn giữ được nhân phẩm
Và cả hai ta đều biết
Ta cố dàn xếp mọi chuyện thế nào khi tổn thương
Khi em cố đứng dậy rồi lại bị xô đẩy vào bãi lầy

Cố dàn xếp ổn thỏa mọi thứ
Nhưng thời gian này quả là khó khăn
Nhưng chúng tôi sẽ thôi uống rượu rẻ tiền
Cùng ngồi nói chuyện thâu đêm
Nói những điều lâu rồi chúng tôi chưa nhắc tới
Lâu rồi...Yeah
Em cười nhưng ta gần như bật khóc
Dù sau những năm tháng này
Giờ ta chỉ cảm thấy như thế mới gặp
Lần đầu mà thôi...ouuuhhhh
Ouhhh
Ouhhh

Yeah... Nghĩ tới những chai rượu rẻ tiền
Cùng ngồi nói chuyện thâu đêm
Nói những điều lâu rồi chúng tôi chưa nhắc tới
Lâu rồi...Yeah
Em cười nhưng ta gần như bật khóc
Dù sau những năm tháng này
Giờ ta chỉ cảm thấy như thế mới gặp
Lần đầu mà thôi
Ouhhh...
Lần đầu mà thôi
Ouhhh...
Lần đầu mà thôi
Ouhhh...
Lần đầu mà thôi
Giờ ta chỉ cảm thấy như thế mới gặp

Oh khoảng thời gian khó khăn này
Họ chẳng còn khiến ta điên đầu nữa
Xin em đừng bỏ anh

Oh khoảng thời gian khó khăn này
Họ chẳng còn khiến ta điên đầu nữa
Xin em đừng bỏ anh

Oh khoảng thời gian khó khăn này
Họ chẳng còn khiến ta điên đầu nữa
Xin em đừng bỏ anh

Oh khoảng thời gian khó khăn này
Họ chẳng còn khiến ta điên đầu nữa
Xin em đừng bỏ anh

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
fergieomni 16-06-2011
bài này hay ghê đúng tâm trạng :(

Xem hết các bình luận