LỜI BÀI HÁT

All the lies she has seen
All the meaner side of me
They took away the profits dream for a profit on the street
Now she’s stronger than you know
A heart of steel starts to grow

All his lies he's been told
He’ll be nothing when he’s old
All the kicks and all the blows
He will never let it show
Cause he’s stronger than you know
A heart of steel starts to grow

When you've been fighting for it all your life
You've been struggling to make things right
That’s how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

When you've fighting for it all your life
You've been working every day and night
That’s how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

All the hurt, all the lies
All the tears that they cry
When the moment tears just right
They seem fire in their eyes
Cause he’s stronger than you know
A heart of steel starts to grow

When you've been fighting for it all your life
You've been struggling to make things right
That’s how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

When you've fighting for it all your life
You've been working every day and night
That’s how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

Every day, every hour
Turn the pain into power
Every day, every hour
Turn the pain into power

She's got lion in her heart
A fire in her soul
He's got a beast in his belly
That's so hard to control
Cause they've taken too much hits
Taking blow by blow
Now light them match up like watch them explode

She's got lion in her heart
A fire in her soul
He's a got a beast in his belly
That's so hard to control
Cause they've taken too much hits
Taking blow by blow
Now light them match up like watch them explode

When you've been fighting for it all your life
You've been struggling to make things right
That’s a how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

When you've fighting for it all your life
You've been working every day and night
That’s a how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

Oh yeah...

Every day, every hour
Turn the pain into power

Ooh yeah
Woah

Every day, every hour
Turn the pain into power
When you've been fighting for it all your life
You've been struggling to make things right
That’s how a superhero learns to fly

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Những dối trá cô ấy từng chứng kiến
Sự ích kỉ trong con người tôi
Họ đổi giấc mơ làm giàu chỉ để kiếm chút lời ngoài đường
Giờ cô ấy mạnh mẽ hơn rồi
Một trái tim thép cứ lớn dần

Những lời lừa gạt anh ta từng nghe
Rằng anh ta sẽ chẳng là gì khi về già
Sự phản kháng hay khoe khang
Chẳng bao giờ anh ta để lộ ra
Vì anh ta mạnh mẽ hơn rồi
Một trái tim thép cứ lớn dần

Khi cả đời bạn đấu tranh vì một lẽ sống
Bạn vật lộn để làm đúng tất cả
Đó chính là cách người anh hùng học cách bay
Từng ngày, từng giờ
Biến đau khổ thành sức mạnh

Khi cả đời bạn đấu tranh vì một lẽ sống
Bạn làm việc cả ngày lẫn đêm
Đó chính là cách người anh hùng học cách bay
Từng ngày, từng giờ
Biến đau khổ thành sức mạnh

Những tổn thương, những lời nói dối
Những giọt nước mắt lăn dài trên má
Khi mà nước mắt tuôn rơi đúng lúc
Chúng như ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt
Vì anh ta mạnh mẽ hơn rồi
Một trái tim thép cứ lớn dần

Khi cả đời bạn đấu tranh vì một lẽ sống
Bạn vật lộn để làm đúng tất cả
Đó chính là cách người anh hùng học cách bay
Từng ngày, từng giờ
Biến đau khổ thành sức mạnh

Khi cả đời bạn đấu tranh vì một lẽ sống
Bạn làm việc cả ngày lẫn đêm
Đó chính là cách người anh hùng học cách bay
Từng ngày, từng giờ
Biến đau khổ thành sức mạnh

Từng ngày, từng giờ
Biến đau khổ thành sức mạnh
Từng ngày, từng giờ
Biến đau khổ thành sức mạnh

Cô ấy mang trái tim của kẻ gan dạ
Ngọn lửa cháy rực trong tâm hồn cô
Một con mãnh thú ngự trị trong anh ta
Khó mà kiểm soát nó được
Vì họ đã chịu đựng quá nhiều
Tai họa cứ trực chờ xảy ra
Giờ hãy thắp sáng que diêm và xem chúng phát nổ

Cô ấy mang trái tim của kẻ gan dạ
Ngọn lửa cháy rực trong tâm hồn cô
Một con mãnh thú ngự trị trong anh ta
Khó mà kiểm soát nó được
Vì họ đã chịu đựng quá nhiều
Tai họa cứ trực chờ xảy ra
Giờ hãy thắp sáng que diêm và xem chúng phát nổ

Khi cả đời bạn đấu tranh vì một lẽ sống
Bạn vật lộn để làm đúng tất cả
Đó chính là cách người anh hùng học cách bay
Từng ngày, từng giờ
Biến đau khổ thành sức mạnh

Khi cả đời bạn đấu tranh vì một lẽ sống
Bạn làm việc cả ngày lẫn đêm
Đó chính là cách người anh hùng học cách bay
Từng ngày, từng giờ
Biến đau khổ thành sức mạnh

Oh yeah...

Từng ngày, từng giờ
Hãy biến đau khổ thành sức mạnh

Ooh yeah
Woah

Từng ngày, từng giờ
Hãy biến đau khổ thành sức mạnh
Khi cả đời bạn đấu tranh vì một lẽ sống
Bạn làm việc cả ngày lẫn đêm
Đó chính là cách người anh hùng học cách bay

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận