LỜI BÀI HÁT

I won't let myselt out there again
And I have to face the truth, no more pretend
Oh it kills me inside to let you go
But I have to move on you hurt me so
I am seeing through you and I won't take no more

I have been foolish won't be running back this time (don't even try)
I've been so foolish so now I am paying the price (this is goodbye)
Can't believe that we're just fell apart
Never thought that you would break my heart
I've been so foolish
I just had to open my eyes (to realize)
I have been foolish

You'd be only mine if I never left
And that's the promise that you never cared
Oh it kills me inside to let you go
But I have to move on you hurt me so
I am seeing through you and I won't take no more

I have been foolish won't be running back this time (don't even try)
I've been so foolish so now I am paying the price (this is goodbye)
Can't believe that we're just fell apart
Never thought that you would break my heart
I've been so foolish
I just had to open my eyes (to realize)
I have been foolish

I have been foolish won't be running back this time
I've been so foolish so now I am paying the price
ahhhhhhh

I have been foolish won't be running back this time (don't even try)
I've been so foolish so now I am paying the price (this is goodbye)
Can't believe that we're just fell apart
Never thought that you would break my heart
I've been so foolish
I just had to open my eyes (to realize)
I have been foolish
Oh yeah
I have been foolish

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

thuong_kt Cập nhật: sweet_dream2 / 17-11-2010...
Anh không thể đưa mình ra khỏi đó lần nữa
Và anh phải đối mặt với sự thật, không dối trá
Oh, để em ra đi làm anh chết đi từ bên trong
Nhưng anh vẫn phải

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
emgacuichuoi 17-11-2010
còn vài bài nữa ai giúp 1 vé dịch hết dùm mấy bài còn lại đi

Xem hết các bình luận