- 25 to life: a life sentence, but after 25 years, there is a possibility of release with parole.
- make a case for something: to explain why something should be done

LỜI BÀI HÁT

Hard to believe it
It's almost a year since
I got to hold you, head on my shoulder
Dodging the daylight, taking the blame I
It's all I got left, so lately I've spent

Every single night like its 25 to life
And this sentence I've been living is alone and unforgiven
And I'm guilty as charged cause I went and broke your heart
But even I've got rights, you're always gonna be my

Always be my one phone call
All I want, all I need is one phone call
I'm gonna leave my message at the tone
Begging pretty baby please come home
Cause you're my one
Always be my one phone call

First time it rings
I can't help but think of the first time I saw you
That moment I knew
Holding the phone tight, I hear the tone twice
If you just pick up, swear I can fix us

Every single night feels like 25 to life
And this sentence I've been living is alone and unforgiven
And I'm guilty as charged cause I went and broke your heart
But even I've got rights, your always gonna be my

Always be my one phone call
All I want, all I need is one phone call
I'm gonna leave my message at the tone
Begging pretty baby please come home
Cause you're my one
Always be my one phone call

So let me make my case
That way you won't erase the message
That I'm leaving for you now
But if you do at least you knew

Cause you're my one
Always be my one phone call
All I want, all I need is one phone call

I'm gonna leave my message at the tone
Begging pretty baby please come home
Cause you're my one
Always be my one phone call

You'll always be my one
You'll always be my one
Cause you're my one
Always be my one phone call
You'll always be my one phone call..

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

dzhong135 Cập nhật: Jill_vercident / 21-08-2013...
Thật khó để tin rằng
Đã một năm trôi qua kể từ khi
Anh giữ chặt em, tựa vào vai anh
Né tránh đi ánh sáng, nhận hết lỗi lầm
Đó là tất cả những gì anh được để lại, vậy nên vừa mới đây anh đã dùng hết

Vào mỗi đêm cô độc, giống như bản án chung thân
Đó là bản án dành cho anh, tiếp tục cuộc sông thật sự cô đơn và không một sự thứ tha
Anh thực sự mang tội khi đã ra đi và làm em tổn thương
Nhưng kể cả khi anh có quyền thì em vẫn luôn là

Luôn luôn là một cú điện thoại của anh
Tất cả những gì anh muốn, những gì anh cần chỉ là một cuộc điện thoại
Anh sẽ để lại lời nhắn sau tiếng nhạc hiệu
Cầu xin em yêu hay quay về với anh
Bởi vì em là người duy nhất
Luôn là người mà anh gọi điện thoại

Lần đầu tiên chuông reo
Anh không đủ kiên nhẫn nhưng khi nghĩ về lần đầu chúng ta gặp nhau
Khoảnh khắc mà anh đã biết
Giữ chặt điện thoại trong tay, anh nghe tiếng chuông lần thứ hai
Nếu em chỉ cần bắt máy, Anh thề rằng chúng ta sẽ có thể hàn gắn lại

Vào mỗi đêm cô độc, giống như bản án chung thân
Đó là bản án dành cho anh, tiếp tục cuộc sông thật sự cô đơn và không một sự thứ tha
Anh thực sự mang tội khi đã ra đi và làm em tổn thương
Nhưng kể cả khi anh có quyền thì em vẫn luôn là

Luôn luôn là một cú điện thoại của anh
Tất cả những gì anh muốn, những gì anh cần chỉ là một cuộc điện thoại
Anh sẽ để lại lời nhắn sau tiếng nhạc hiệu
Cầu xin em yêu hay quay về với anh
Bởi vì em là người duy nhất
Luôn là người mà anh gọi điện thoại

Hãy để cho anh được giải thích
Bằng cách đó em đừng xóa những tin nhắn
Anh sẽ gửi chúng đến ngay bây giờ
Nhưng em xóa nó thì ít nhất em nên biết rằng

Bởi vì em là người duy nhất
Luôn luôn là một cú điện thoại
Tất cả những gì anh muốn, những gì anh cần chỉ là một cuộc điện thoại

Anh sẽ để lại lời nhắn sau tiếng nhạc hiệu
Cầu xin em yêu hay quay về với anh
Bởi vì em là người duy nhất
Luôn là người mà anh gọi điện thoại

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận