LỜI BÀI HÁT

what if I'd never run in to you
what if you'd never smiled at me
what if I hadn't noticed you too
and you’d never showed up where I happened to be

whats a girl like you
doing in a place like this
on quiet night
what are the odds
what's a guy like me
doing in a place like this
could have just walked by
who would've thought

what are the chances
that we'd end up dancing
like two in a million
like once in a life
that I could have found you
put my arms around you
like two in a million
like once in a life
what are the chances

what if I hadn’t asked for you name
and time hadn’t stopped when you said it to me
of all of the plans that I could’ve made
of all of the nights that I couldn’t sleep

whats a girl like you
doing in a place like this
in a crowded room
what are the odds
what's a guy like me
doing in a place like this
getting close to you
who would've thought

what are the chances
that we'd end up dancing
like two in a million
like once in a life
that I could have found you
put my arms around you
like two in a million
like once in a life
what are the chances

Is it love
Is it fate
Where it leads who can say
Don’t know exactly what it means
Is it love
Is it fate
Where it leads who can say
Maybe you and I were meant to be

what are the chances
that we'd end up dancing
like two in a million
once in a life
that I could have found you
put my arms around you
like two in a million
once in a life
what are the chances

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Sẽ thế nào nếu tôi không chạy đến nơi em?
Sẽ thế nào nếu em chẳng bao giờ mỉm cười với tôi?
Sẽ thế nào nếu như tôi không nhận ra và em cũng vậy?
Rôi em cũng chẳng xuất hiện ở nhưng nơi tôi vô tình ngang qua?

Một cô gái giống em
đang làm điều gì ở một nơi như vậy
Trong một buổi tối thật nhẹ nhàng
Thật lạ kỳ làm sao
Một gã như tôi
đang làm điều gì ở một nơi như vậy
phải chăng chỉ lướt qua nhau
Ai mà nghĩ đến điều đấy?

Đó là những định mệnh
Rằng chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc điệu khiêu vũ
giống như hàng triệu cặp đôi
giống như chỉ một lần trong đời
Tôi đã tìm thấy em
Đôi tay của tôi ôm chặt em
giống như hàng triệu cặp đôi
giống như chỉ một lần trong đời
đó là những định mệnh

Sẽ ra sao nếu tôi chẳng có được tên của em
và thời gian ngưng đọng khi em nói điều đó cho tôi
Tất cả những điều tôi không thế ngờ tới
Tất cả những đêm tôi không thể chợp mắt

Đó là những định mệnh
Rằng chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc điệu khiêu vũ
giống như hàng triệu cặp đôi
giống như chỉ một lần trong đời
Tôi đã tìm thấy em
Đôi tay của tôi ôm chặt em
giống như hàng triệu cặp đôi
giống như chỉ một lần trong đời
đó là những định mệnh

Phải chăng là tình yêu sao?
Phải chăng đó là định mệnh?
Ai có thể nói tất cả điều đó dẫn tới đâu
Cũng chẳng đó chính xác là gì.


1 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận