LỜI BÀI HÁT

Everything's been so messed up here lately
Pretty sure he don't wanna be my baby
Oh, he don't love me, he don't love me
He don't love me, he don't love me
But that's okay
'Cause I love me, yeah, I love me
Yeah, I love me
Yeah, I love myself anyway
Hey

Everything's gonna be alright
Everything's gonna be okay
It's gonna be a good, good, life
That's what my therapist say
Everything's gonna be alright
Everything's gonna be just fine
It's gonna be a good, good life

I'm a mess, I'm a loser
I'm a hater, I'm a user
I'm a mess for your love, it ain't new
I'm obsessed, I'm embarrassed
I don't trust no one around us
I'm a mess for your love, it ain't new

Nobody shows up unless I'm paying
Have a drink on me cheers to the failing
Oh, he don't love me, he don't love me
He don't…

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Gần đây mọi chuyện rối tung lên cả
Chắc rằng anh ta chẳng muốn yêu tôi
Anh ta chẳng yêu tôi, anh ta chẳng yêu tôi
Anh ta chẳng yêu tôi, anh ta chẳng yêu tôi
Nhưng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận