An Angel - Declan Galbraith

Bản dịch của: eric

I wish I had your pair of wings
Had them last night in my dreams
I was chasing butterflies
Till the sunrise broke my eyes
Tonight the sky has glued my eyes

Cause what they see's an angel hive
I've got to touch that magic sky
And greet the Angels in their hive

Sometimes I wish I were an Angel
Sometimes I wish I were you

And all the sweet honey from abouve
Pour it all over me sweet love
And while you're flying around my head
Your honey kissed keep me fed

I wish I had your pair of wings
Had them last night in my dreams
I was lost in paradise
Wish I'd never opened my eyes

Sometimes I wish I were an Angel
Sometimes I wish I were you

But there's danger in the air
Tryin' so hard to be unfair
Danger's in the air
Tryin' so hard to give us a scare
But we're not afraid

Sometimes I wish I were an Angel
Sometimes I wish I were you

Wish I were you
Oh I wish I were you
Tôi ước tôi được bay lên cùng bạn
Bằng đôi cánh có trong giấc mơ của tôi đêm qua
Tôi mải mê đuổi bắt những cánh bướm
Đến khi ánh sáng rọi vào mắt tôi
Bầu trời ban đêm với những vì sao cứ dán chặt vào mắt tôi

Bởi vì trong họ cứ như hàng ngàn thiên thần
Trên bầu trời tôi đã thấy sự nhiệm màu
Thật tuyệt đó là thật đông những thiên thần

Có đôi lúc tôi ước tôi là một thiên thần
Có đôi lúc tôi ước tôi là bạn

Và tất cả như mật ngọt đổ xuống từ thiên đương
Nhỏ xuống trên tôi tình yêu ngọt ngào này
Và khi bạn đang bay trong tâm trí tôi
Nụ hôn ngọt ngào của bạn đã giữ tôi lai chốn thần tiên này

Tôi ước tôi được bay lên cùng bạn
Chỉ có trong giấc mơ của tôi đêm qua
Tôi đã lạc lối trong chốn thiên đường mất rồi
Tôi ước tôi sẽ không bao giờ mở mắt ra

Có đôi lúc tôi ước tôi là một thiên thần
Có đôi lúc tôi ước tôi là bạn

Nhưng trên trời đầy những mối nguy hiểm
Cố gắng tưởng tượng ra những nỗi bất công
Nguy hiểm đến từ trên trời
Cố gắng suy nghĩ những điều làm chúng tôi sợ
Nhưng không thật sự như vậy

Có đôi lúc tôi ước tôi là một thiên thần
Có đôi lúc tôi ước tôi là bạn.

4 bản dịch khác

eric
21-09-2010
jetblack11.
18-05-2011
traitimda..
21-05-2011
tuoi_tho_d.
30-07-2011