An Angel - Declan Galbraith

Bản dịch của: jetblack111

I wish I had your pair of wings
Had them last night in my dreams
I was chasing butterflies
Till the sunrise broke my eyes
Tonight the sky has glued my eyes

Cause what they see's an angel hive
I've got to touch that magic sky
And greet the Angels in their hive

Sometimes I wish I were an Angel
Sometimes I wish I were you

And all the sweet honey from abouve
Pour it all over me sweet love
And while you're flying around my head
Your honey kissed keep me fed

I wish I had your pair of wings
Had them last night in my dreams
I was lost in paradise
Wish I'd never opened my eyes

Sometimes I wish I were an Angel
Sometimes I wish I were you

But there's danger in the air
Tryin' so hard to be unfair
Danger's in the air
Tryin' so hard to give us a scare
But we're not afraid

Sometimes I wish I were an Angel
Sometimes I wish I were you

Wish I were you
Oh I wish I were you
Tôi ước mình có được đôi cánh
Như trong những giấc mộng đêm qua
Đuổi theo những cánh bướm
Cho đến khi bình minh chói lòa đôi mắt

Bầu trời đêm nay làm tôi không sao rời mắt
Bởi trên cao đó những thiên thần ngự trị
Tôi cần chạm đến bầu trời màu nhiệm ấy
Và được đón chào đến thế giới thần tiên

Đôi khi tôi ước mình là một thiên thần
Đôi khi tôi ước mình là em
Đôi khi tôi ước mình là một thiên thần
Đôi khi tôi ước mình là em

Và tất cả những mật ngọt trên cao
Hãy trao hết cho tôi, em yêu
Và khi em bay trên đó quanh tôi
Nụ hôn ngọt ngào khiến tôi thật hạnh phúc

Tôi ước mình có đôi cánh của em
Như trong những giấc mộng đêm qua
Khi tôi lạc lối chốn thiên đường
Mong mình mãi sẽ không tỉnh giấc

Đôi khi tôi ước mình được là một thiên thần
Đôi khi tôi ước mình là em
Đôi khi tôi ước mình được là một thiên thần
Đôi khi tôi ước mình là em

Nhưng những nguy hiểm trong không gian kia
Cố tạo ra những điều bất công
Những hiểm nguy trên bầu trời
Cố khiến cho chúng ta run sợ
Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ sợ hãi

Tôi ước mình là em
Tôi ước mình là em

4 bản dịch khác

eric
21-09-2010
jetblack11.
18-05-2011
traitimda..
21-05-2011
tuoi_tho_d.
30-07-2011