My All - Mariah Carey

Bản dịch của: Anakin Skywalker

My all

I am thinking of you
In my sleepless solitude tonight
If it's wrong to love you
Then my heart just won't let me right
Cause I've drowned in you
And I won't pull through
Without you by my side
I'd give my all to have
Just one more night with you
I'd risk my life to feel
Your body next to mine
Cause I can't go on
Living in the memory of our song
I'd give my all for your love tonight

Baby can you feel me
Imagining I'm looking in your eyes
I can see you clearly
Vividly emblazoned in my mind
And yet you're so far
Like a distant star
I'm wishing on tonight
I'd give my all to have
Just one more night with you
I'd risk my life to feel
Your body next to mine
Cause I can't go on
Living in the memory of our song
I'd give my all for your love tonight

I'd give my all to have
Just one more night with you
I'd risk my life to feel
Your body next to mine
Cause I can't go on
Living in the memory of our song
I'd give my all for your love tonight
Give my all for your love
Tonight
Em đang nghĩ về anh
Trong đêm tĩnh mịch thức trắng
Nếu như thật là sai lầm khi yêu anh
Sau đó con tim em sẽ không để mình đúng nữa
Vì em yêu anh say đắm
Và em sẽ không có ý chí tồn tại nếu vắng anh bên đời em

Em dâng hiến mọi thứ mình có chỉ để có được thêm một đêm nữa bên anh
Em sẽ đánh liều đời mình để cảm nhận hơi ấm thân thể anh kế bên em
Vì em không thể tiếp tục sống mãi trong ký ức của khúc ca chúng mình
Em sẽ dâng hiến tất cả cho tình yêu của anh đêm nay

Anh yêu có cảm nhận được em
Tưởng tượng em đang nhìn sâu vào đôi mắt anh
Em có thể thấy rõ anh
Hiện hữu rõ nét trong tâm trí em
Và giờ anh xa ngàn dặm
Như một ánh sao xa
Mà em đang nguyện cầu đêm nay

Em dâng hiến mọi thứ mình có chỉ để có được thêm một đêm nữa bên anh
Em sẽ đánh liều đời mình để cảm nhận hơi ấm thân thể anh kế bên em
Vì em không thể tiếp tục sống mãi trong ký ức của khúc ca chúng mình
Em sẽ dâng hiến tất cả cho tình yêu của anh đêm nay

Em dâng hiến mọi thứ mình có chỉ để có được thêm một đêm nữa bên anh
Em sẽ đánh liều đời mình để cảm nhận hơi ấm thân thể anh kế bên em
Vì em không thể tiếp tục sống mãi trong ký ức của khúc ca chúng mình
Em sẽ dâng hiến tất cả cho tình yêu của anh đêm nay
Em sẽ dâng hiến tất cả cho tình yêu của anh
Đêm nay

10 bản dịch khác

luvwolf
30-07-2008
truongkimp.
13-08-2008
eagle
07-09-2008
Tiểu Tà
19-01-2009
la_la
22-04-2009
Anakin Sky.
08-08-2009
eva7979
12-08-2009
lê hoàng.
28-10-2009
Angels
01-05-2011
latura
21-08-2011