My All - Mariah Carey

Bản dịch của: truongkimphuong

My all

I am thinking of you
In my sleepless solitude tonight
If it's wrong to love you
Then my heart just won't let me right
Cause I've drowned in you
And I won't pull through
Without you by my side
I'd give my all to have
Just one more night with you
I'd risk my life to feel
Your body next to mine
Cause I can't go on
Living in the memory of our song
I'd give my all for your love tonight

Baby can you feel me
Imagining I'm looking in your eyes
I can see you clearly
Vividly emblazoned in my mind
And yet you're so far
Like a distant star
I'm wishing on tonight
I'd give my all to have
Just one more night with you
I'd risk my life to feel
Your body next to mine
Cause I can't go on
Living in the memory of our song
I'd give my all for your love tonight

I'd give my all to have
Just one more night with you
I'd risk my life to feel
Your body next to mine
Cause I can't go on
Living in the memory of our song
I'd give my all for your love tonight
Give my all for your love
Tonight
My all

Em đang nghĩ về anh
Đêm nay em cô đơn, không ngủ được
Nếu yêu anh là sai
Rồi trái tim em cũng sẽ không để em đúng
Bởi vì em được chìm đắm trong anh
Và em sẽ không thể thoát ra được
Không có anh ở bên cạnh em
Em có thể trao cho anh tất cả những gì mà em có
Chỉ một đêm nữa với anh
Em mạo hiểm cuộc sống của mình để cảm thấy
Anh ở bên em
Em không thể tiếp tục
Sống trong bài hát kí ức của chúng ta
Em trao anh tất cả những gì của em cho tình yêu của anh tối nay.

Anh yêu, anh có thể cảm thấy em không?
Em hình dung được khi nhìn vào mắt anh
Em có thể nhìn thấy anh rõ ràng
Chói lọi trong tâm trí của em
Và tuy thế anh lại rất xa xôi
Như ngôi sao kia ở rất xa
Em ước mong đêm nay
Em có thể trao cho anh tất cả những gì mà em có
Chỉ một đêm nữa với anh
Em mạo hiểm cuộc sống của mình để cảm thấy
Anh ở bên em
Em không thể tiếp tục
Sống trong bài hát kí ức của chúng ta
Em trao anh tất cả những gì của em cho tình yêu của anh tối nay.

Em có thể trao cho anh tất cả những gì mà em có
Chỉ một đêm nữa với anh
Em mạo hiểm cuộc sống của mình để cảm thấy
Anh ở bên em
Em không thể tiếp tục
Sống trong bài hát kí ức của chúng ta
Em trao anh tất cả những gì của em cho tình yêu của anh tối nay.


10 bản dịch khác

luvwolf
30-07-2008
truongkimp.
13-08-2008
eagle
07-09-2008
Tiểu Tà
19-01-2009
la_la
22-04-2009
Anakin Sky.
08-08-2009
eva7979
12-08-2009
lê hoàng.
28-10-2009
Angels
01-05-2011
latura
21-08-2011