Thông tin về Wynonna Judd và các bài hát hay nhất của Wynonna Judd

Đăng bởi Jill_vercident 11-07-2012
wynonnajudd-300x300.jpg Wynonna Ellen Judd is an American country music singer. Her solo albums and singles are all credited to the singular name Wynonna. Wynonna first rose to fame in the 1980s alongside her mother, Naomi, in the country music duo The Judds. The duo released seven albums on Curb Records in addition to charting 26 singles, of which 14 were number one hits.

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z