Thêm nghệ sĩ mới

Danh sách nghệ sĩ

1. The Mostar Diving Club

1 1315 lượt xem
Đăng: 20-09-2011
Sửa: 20-09-2011

2. Blady

1 1577 lượt xem
Đăng: 09-09-2011
Sửa: 09-09-2011

3. Dal★shabet / 달샤벳

2 34903 lượt xem
Đăng: 09-09-2011
Sửa: 09-09-2011

4. Patrick Fiori

1 2195 lượt xem
Đăng: 08-09-2011
Sửa: 08-09-2011

5. Son Hyun Woo / 손현우

2 31988 lượt xem
Đăng: 28-08-2011
Sửa: 28-08-2011

6. Whoo

2 2277 lượt xem
Đăng: 25-08-2011
Sửa: 25-08-2011

7. David Bisbal

1 2378 lượt xem
Đăng: 25-08-2011
Sửa: 25-08-2011

8. Berry

1 1416 lượt xem
Đăng: 23-08-2011

9. Treow (Sakashoudou-P)

8 4553 lượt xem
Đăng: 01-08-2011
Sửa: 01-08-2011

10. Leo Sayer

2 7311 lượt xem
 
Sửa: 01-08-2011

11. LeToya Luckett

2 2234 lượt xem
Đăng: 29-04-2011
Sửa: 01-08-2011

12. Tomita Maho

1 1328 lượt xem
Đăng: 30-07-2011
Sửa: 30-07-2011

13. Min Kyung Hoon

2 93128 lượt xem
Đăng: 12-05-2009
Sửa: 11-07-2011

14. Cha Soo Kyung

1 3452 lượt xem
Đăng: 24-06-2011
Sửa: 24-06-2011

15. Neil Reid

1 1537 lượt xem
Đăng: 24-05-2011
Sửa: 24-05-2011

16. Isu

1 1829 lượt xem
Đăng: 22-05-2011
Sửa: 22-05-2011

17. Eldar Gasimov

1 2790 lượt xem
Đăng: 20-05-2011
Sửa: 20-05-2011

18. Alice DeeJay

1 3353 lượt xem
Đăng: 15-05-2011
Sửa: 15-05-2011

19. Tracy Chapman

5 7820 lượt xem
Đăng: 30-05-2009
Sửa: 11-05-2011

20. Sugababes

23 24581 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2011

21. Ronnie Dunn

1 1646 lượt xem
Đăng: 07-05-2011
Sửa: 08-05-2011

22. Maggie Reilly

1 2737 lượt xem
Đăng: 01-05-2011
Sửa: 01-05-2011

23. LMFAO

2 9523 lượt xem
Đăng: 24-02-2011
Sửa: 30-04-2011

24. Lee Hyun Sup

1 2640 lượt xem
Đăng: 04-02-2010
Sửa: 17-04-2011

25. Golf & Mike

1 5058 lượt xem
Đăng: 10-04-2011
Sửa: 10-04-2011

26. Loch Lomond

1 1796 lượt xem
Đăng: 10-04-2011
Sửa: 10-04-2011

27. OSTER-project

1 2033 lượt xem
Đăng: 07-04-2011
Sửa: 07-04-2011

28. Tanimoto Takayoshi

1 3715 lượt xem
Đăng: 03-04-2011
Sửa: 03-04-2011

29. Hoehoe-P

3 2970 lượt xem
Đăng: 03-04-2011
Sửa: 03-04-2011

30. Zack Ryder

1 3871 lượt xem
Đăng: 02-04-2011
Sửa: 02-04-2011

31. ELISA

5 6590 lượt xem
Đăng: 10-12-2009
Sửa: 30-03-2011

32. Leslie Mills

1 2241 lượt xem
Đăng: 20-03-2011
Sửa: 20-03-2011

33. Willow Smith

4 5440 lượt xem
Đăng: 09-01-2011
Sửa: 16-03-2011

34. Lan Trinh

1 6241 lượt xem
Đăng: 14-03-2011
Sửa: 14-03-2011

35. Dee Dee

1 1788 lượt xem
Đăng: 12-03-2011
Sửa: 12-03-2011

36. Live-P

3 1887 lượt xem
Đăng: 10-03-2011
Sửa: 10-03-2011

37. Anna Vissi / Αννα Βίσση

2 53419 lượt xem
Đăng: 07-03-2011
Sửa: 07-03-2011

38. Lunetia

4 2850 lượt xem
Đăng: 06-03-2011
Sửa: 06-03-2011

39. Nicole Kidman

4 6092 lượt xem
 
Sửa: 27-02-2011

40. Alexis Jordan

3 4595 lượt xem
Đăng: 24-02-2011
Sửa: 24-02-2011

41. Nexus

1 7744 lượt xem
 
Sửa: 21-02-2011

42. G-Dragon

6 16067 lượt xem
Đăng: 28-12-2009
Sửa: 11-02-2011

43. Dios (Signal-P)

1 1578 lượt xem
Đăng: 09-02-2011
Sửa: 09-02-2011

44. Da Mouth

1 2223 lượt xem
Đăng: 01-02-2011
Sửa: 01-02-2011

45. Mindless Behavior

1 2583 lượt xem
Đăng: 01-02-2011
Sửa: 01-02-2011

46. Steven Chapman

4 2648 lượt xem
Đăng: 19-01-2011
Sửa: 19-01-2011

47. Lin Zi Lu / 林子路 / Lâm Tử Lộ

1 86820 lượt xem
Đăng: 18-01-2011
Sửa: 18-01-2011

48. Alexander Rybak

18 52655 lượt xem
 
Sửa: 16-01-2011

49. Feez Madea

1 1627 lượt xem
Đăng: 15-01-2011
Sửa: 15-01-2011

50. P!nk

59 66180 lượt xem
 
Sửa: 13-01-2011

51. Hà Anh Tuấn

4 12141 lượt xem
Đăng: 12-01-2011
Sửa: 12-01-2011

52. Robbie Williams

18 34666 lượt xem
 
Sửa: 12-01-2011

53. Lou Bega

2 2258 lượt xem
Đăng: 12-01-2011
Sửa: 12-01-2011

54. Sleeping With Sirens

1 2549 lượt xem
 
Sửa: 11-01-2011

55. Hollywood Undead

13 17352 lượt xem
Đăng: 02-01-2010
Sửa: 10-01-2011

56. FictionJunction

9 21899 lượt xem
Đăng: 28-05-2009
Sửa: 09-01-2011

57. Marc Anthony

49 70315 lượt xem
 
Sửa: 08-01-2011

58. Joo

4 7489 lượt xem
Đăng: 07-04-2010
Sửa: 07-01-2011

59. Carola

1 2057 lượt xem
Đăng: 04-01-2011
Sửa: 04-01-2011

60. Jacques Brel

4 5665 lượt xem
 
Sửa: 03-01-2011

61. Josh Henderson

3 13638 lượt xem
 
Sửa: 01-01-2011

62. Jeremy Thurber

1 2977 lượt xem
Đăng: 31-12-2010
Sửa: 31-12-2010

63. Lady Gaga

70 272281 lượt xem
 
Sửa: 29-12-2010

64. Mel McDaniel

2 2452 lượt xem
Đăng: 24-12-2010
Sửa: 24-12-2010

65. Leonard Cohen

4 4987 lượt xem
Đăng: 15-12-2010
Sửa: 15-12-2010

66. Il Divo

42 80442 lượt xem
 
Sửa: 09-12-2010

67. Ingrid Michaelson

17 13313 lượt xem
Đăng: 02-12-2010
Sửa: 02-12-2010

68. Deng Chao / 邓超 / Đặng Siêu

1 61953 lượt xem
Đăng: 01-12-2010
Sửa: 01-12-2010

69. Frou Frou

2 2391 lượt xem
Đăng: 30-11-2010
Sửa: 30-11-2010

70. Hwan Hee

2 4929 lượt xem
Đăng: 25-11-2010
Sửa: 25-11-2010

71. Bebo Norman

2 2202 lượt xem
Đăng: 21-11-2010
Sửa: 21-11-2010

72. Kenn

2 4236 lượt xem
Đăng: 15-11-2010
Sửa: 15-11-2010

73. Deep Purple

5 6301 lượt xem
Đăng: 26-07-2009
Sửa: 06-11-2010

74. Kana Hanazawa

2 5140 lượt xem
Đăng: 31-10-2010
Sửa: 31-10-2010

75. Satomi Satō

2 3409 lượt xem
Đăng: 27-10-2010
Sửa: 27-10-2010

76. Within Temptation

43 49373 lượt xem
 
Sửa: 27-10-2010

77. Everlast

1 1520 lượt xem
Đăng: 20-10-2010
Sửa: 20-10-2010

78. Lee Kirby

2 7456 lượt xem
Đăng: 11-10-2010
Sửa: 11-10-2010

79. Nagabuchi Tsuyoshi / 長渕剛

2 114288 lượt xem
Đăng: 05-07-2009
Sửa: 24-09-2010

80. Savage Genius

2 2245 lượt xem
Đăng: 20-09-2010
Sửa: 20-09-2010

81. This Love

1 1544 lượt xem
Đăng: 17-09-2010
Sửa: 17-09-2010

82. Cinema Bizarre

2 3852 lượt xem
Đăng: 14-09-2010
Sửa: 14-09-2010

83. Suara

1 2233 lượt xem
Đăng: 13-09-2010
Sửa: 13-09-2010

84. Rythem

3 4338 lượt xem
Đăng: 09-09-2010
Sửa: 09-09-2010

85. Lee Seon Hee

1 4367 lượt xem
Đăng: 24-08-2010
Sửa: 24-08-2010

86. Teribly Gifted

1 1470 lượt xem
Đăng: 22-08-2010
Sửa: 22-08-2010

87. Suki / 숙희

2 141129 lượt xem
Đăng: 22-08-2010
Sửa: 22-08-2010

88. Balance Problems

1 1792 lượt xem
Đăng: 21-08-2010
Sửa: 21-08-2010

89. Oneway

1 1636 lượt xem
Đăng: 16-08-2010
Sửa: 16-08-2010

90. Doba Caracol

1 1894 lượt xem
Đăng: 14-08-2010
Sửa: 14-08-2010

91. U-Kiss

14 63834 lượt xem
Đăng: 03-02-2010
Sửa: 13-08-2010

92. Kelly Chen / 陳慧琳 / Trần Tuệ Lâm

3 265806 lượt xem
 
Sửa: 13-08-2010

93. Angela Zhang / 张韶涵 / Trương Thiều Hàm

6 366811 lượt xem
Đăng: 22-06-2009
Sửa: 13-08-2010

94. Adam Lambert

34 73119 lượt xem
Đăng: 17-05-2009
Sửa: 12-08-2010

95. Cazwell

2 2970 lượt xem
Đăng: 06-08-2010
Sửa: 06-08-2010

96. Rita Hayworth

0 2033 lượt xem
Đăng: 03-08-2010
Sửa: 05-08-2010

97. Mohombi

2 30378 lượt xem
Đăng: 04-08-2010
Sửa: 04-08-2010

98. Suboi

8 19982 lượt xem
Đăng: 01-05-2010
Sửa: 04-08-2010

99. Sayuri Sugawara

2 3598 lượt xem
Đăng: 02-08-2010
Sửa: 02-08-2010

100. Tamer Hosni

1 1858 lượt xem
Đăng: 25-07-2010
Sửa: 25-07-2010

101. Damn Yankees

4 4986 lượt xem
Đăng: 20-07-2010
Sửa: 20-07-2010

102. Jaurim / 자우림

1 51463 lượt xem
Đăng: 20-07-2010
Sửa: 20-07-2010

103. Miss A / 미 스에이

14 272916 lượt xem
Đăng: 02-07-2010
Sửa: 16-07-2010

104. Zed

1 3137 lượt xem
Đăng: 16-07-2010
Sửa: 16-07-2010

105. Taisiya Povaliy / Таисия Повалий

1 66108 lượt xem
Đăng: 15-07-2010
Sửa: 15-07-2010

106. Ariana / Ариана

1 75318 lượt xem
Đăng: 08-07-2010
Sửa: 08-07-2010

107. Allstar Weekend

6 6239 lượt xem
Đăng: 07-07-2010
Sửa: 07-07-2010

108. Tarkan

2 2785 lượt xem
Đăng: 04-07-2010
Sửa: 04-07-2010

109. Alejandro Fuentes

1 3647 lượt xem
Đăng: 26-06-2010
Sửa: 26-06-2010

110. Ch!pz

9 8716 lượt xem
Đăng: 07-12-2009
Sửa: 24-06-2010

111. Jon Secada

2 3874 lượt xem
Đăng: 24-06-2010
Sửa: 24-06-2010

112. Lalah Hathaway

1 1626 lượt xem
Đăng: 23-06-2010
Sửa: 23-06-2010

113. Han Geng / 韩庚 / Hàn Canh

6 216414 lượt xem
Đăng: 28-05-2010
Sửa: 22-06-2010

114. Kim Carnes

1 2569 lượt xem
Đăng: 06-06-2010
Sửa: 16-06-2010

115. Joe Jonas

1 5549 lượt xem
Đăng: 10-06-2010
Sửa: 10-06-2010

116. Lee Greenwood

1 3311 lượt xem
Đăng: 06-06-2010
Sửa: 06-06-2010

117. Raised By Swans

1 3532 lượt xem
Đăng: 05-02-2010
Sửa: 22-05-2010

118. Moon Geun Young

1 11049 lượt xem
Đăng: 01-05-2010
Sửa: 20-05-2010

119. S.H.E

53 107898 lượt xem
 
Sửa: 18-05-2010

120. Michael Franti

1 2113 lượt xem
Đăng: 18-05-2010
Sửa: 18-05-2010

121. Emily Bindiger

2 5795 lượt xem
 

122. 4Minute

27 144051 lượt xem
 
Sửa: 17-05-2010

123. Lee Dewyze

11 13422 lượt xem
 
Sửa: 16-05-2010

124. Sky Sailing

11 11450 lượt xem
Đăng: 10-05-2010
Sửa: 10-05-2010

125. Aaron Kelly

0 3204 lượt xem
Đăng: 21-03-2010
Sửa: 05-05-2010

126. Dear Juliet

1 2136 lượt xem
Đăng: 03-05-2010
Sửa: 03-05-2010

127. Aiko

2 3726 lượt xem
Đăng: 02-05-2010
Sửa: 02-05-2010

128. T.I

6 10895 lượt xem
Đăng: 02-05-2010
Sửa: 02-05-2010

129. Daylight Dies

1 1996 lượt xem
Đăng: 01-05-2010
Sửa: 01-05-2010

130. the GazettE / ガゼット

6 165673 lượt xem
Đăng: 10-10-2009
Sửa: 28-04-2010

131. Park Ji Yoon / 박지윤

1 113470 lượt xem
Đăng: 26-04-2010
Sửa: 26-04-2010

132. Steel Magnolia

0 933 lượt xem
Đăng: 04-04-2010
Sửa: 08-04-2010

133. Tinie Tempah

3 6637 lượt xem
Đăng: 02-04-2010
Sửa: 08-04-2010

134. Agnetha Faltskog

1 4014 lượt xem
Đăng: 02-04-2010
Sửa: 08-04-2010

135. Mariah Carey

77 119313 lượt xem
 
Sửa: 08-04-2010

136. Agnes Carlsson

3 4739 lượt xem
Đăng: 04-04-2010
Sửa: 06-04-2010

137. Noo Phước Thịnh

1 13401 lượt xem
Đăng: 24-03-2010
Sửa: 24-03-2010

138. The Kinks

5 5565 lượt xem
Đăng: 05-01-2010
Sửa: 22-03-2010

139. J.Reyez

1 2560 lượt xem
Đăng: 21-03-2010
Sửa: 21-03-2010

140. Fans

1 1839 lượt xem
Đăng: 16-03-2010
Sửa: 16-03-2010

141. Peat Jr

1 2215 lượt xem
Đăng: 16-03-2010
Sửa: 16-03-2010

142. Nakagawa Izumi / 中川和泉

1 104198 lượt xem
Đăng: 14-03-2010
Sửa: 14-03-2010

143. Davichi

29 181524 lượt xem
Đăng: 07-05-2009
Sửa: 13-03-2010

144. Elvis Costello

6 7237 lượt xem
Đăng: 12-03-2010
Sửa: 12-03-2010

145. Edward Maya

3 6311 lượt xem
Đăng: 12-03-2010
Sửa: 12-03-2010

146. Metric

3 2614 lượt xem
Đăng: 11-03-2010
Sửa: 11-03-2010

147. Zac Brown Band

3 4281 lượt xem
Đăng: 07-03-2010
Sửa: 07-03-2010

148. Kara

26 156071 lượt xem
 
Sửa: 07-03-2010

149. Kalmah

1 4494 lượt xem
 
Sửa: 04-03-2010

150. Amanda Seyfried

3 7571 lượt xem
Đăng: 03-03-2010
Sửa: 03-03-2010

151. Brian Littrell

2 4315 lượt xem
Đăng: 23-02-2010
Sửa: 23-02-2010

152. One Track Mind

1 1775 lượt xem
Đăng: 22-02-2010
Sửa: 23-02-2010

153. Iyaz

6 10230 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 20-02-2010

154. Easton Corbin

1 5618 lượt xem
Đăng: 06-02-2010
Sửa: 06-02-2010

155. HeeChul

1 4963 lượt xem
Đăng: 06-02-2010
Sửa: 06-02-2010

156. Kirii Daisuke

1 1594 lượt xem
Đăng: 05-02-2010
Sửa: 05-02-2010

157. Regina Spektor

7 7473 lượt xem
Đăng: 03-02-2010
Sửa: 03-02-2010

158. Douglas Goodwin

1 1853 lượt xem
Đăng: 17-01-2010
Sửa: 03-02-2010

159. Supernova

22 31374 lượt xem
Đăng: 03-02-2010
Sửa: 03-02-2010

160. Shakira

39 81051 lượt xem
 
Sửa: 31-01-2010

161. Run D.M.C

1 3327 lượt xem
Đăng: 29-01-2010
Sửa: 29-01-2010

162. Arwa / اروى

1 67569 lượt xem
Đăng: 28-01-2010
Sửa: 28-01-2010

163. Simon Webbe

7 11106 lượt xem
 
Sửa: 22-01-2010

164. Nicole Appleton

2 2426 lượt xem
Đăng: 20-01-2010
Sửa: 20-01-2010

165. Jason Aldean

6 4932 lượt xem
Đăng: 16-01-2010
Sửa: 16-01-2010

166. George Harrison

1 2349 lượt xem
Đăng: 15-01-2010
Sửa: 15-01-2010

167. Kate Hudson

1 1856 lượt xem
Đăng: 14-01-2010
Sửa: 14-01-2010

168. Molly Jenson

1 1684 lượt xem
Đăng: 11-09-2009
Sửa: 08-01-2010

169. Eddy Wata

5 9313 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 04-01-2010

170. Shy'M

1 2147 lượt xem
Đăng: 04-01-2010
Sửa: 04-01-2010

171. Drake Bell

1 3171 lượt xem
Đăng: 04-01-2010
Sửa: 04-01-2010

172. Vanessa vs Zac

4 6588 lượt xem
Đăng: 20-05-2009
Sửa: 02-01-2010

173. DragonForce

1 5195 lượt xem
Đăng: 29-12-2009
Sửa: 29-12-2009

174. WASP

2 2379 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 27-12-2009

175. Boys Like Girls

25 26461 lượt xem
Đăng: 26-07-2009
Sửa: 27-12-2009

176. The Decemberists

0 1120 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 27-12-2009

177. Seo In Young

3 7989 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 27-12-2009

178. Banaroo

2 2579 lượt xem
Đăng: 25-12-2009
Sửa: 25-12-2009

179. Fandy / 欢子 / Huan Zi / Hoan Tử

1 126269 lượt xem
 
Sửa: 24-12-2009

180. Ledisi

1 1737 lượt xem
Đăng: 22-12-2009
Sửa: 22-12-2009

181. Bonnie Bianco

2 4973 lượt xem
 
Sửa: 22-12-2009

182. Jenny Lewis

1 2081 lượt xem
Đăng: 19-12-2009
Sửa: 19-12-2009

183. H.O.T

5 14680 lượt xem
Đăng: 17-12-2009
Sửa: 17-12-2009

184. Pixie Lott

20 22767 lượt xem
 
Sửa: 17-12-2009

185. Kim Dong Wook

2 8784 lượt xem
Đăng: 09-12-2009
Sửa: 09-12-2009

186. Nicole Scherzinger

22 26242 lượt xem
 
Sửa: 06-12-2009

187. Leona Lewis

52 55881 lượt xem
 
Sửa: 06-12-2009

188. Sally Anthony

2 3063 lượt xem
Đăng: 01-12-2009
Sửa: 01-12-2009

189. The Whyte Shadow

1 1477 lượt xem
Đăng: 01-12-2009
Sửa: 01-12-2009

190. Ray Gun

1 2617 lượt xem
Đăng: 01-12-2009
Sửa: 01-12-2009

191. Paris Match

0 2382 lượt xem
Đăng: 29-11-2009
Sửa: 30-11-2009

192. Malice Mizer

2 3134 lượt xem
Đăng: 29-11-2009
Sửa: 29-11-2009

193. The Moody Blues

0 3402 lượt xem
Đăng: 28-11-2009
Sửa: 28-11-2009

194. Park Bo Young

1 24832 lượt xem
Đăng: 25-11-2009
Sửa: 25-11-2009

195. Herman's Hermits

3 3626 lượt xem
Đăng: 18-11-2009
Sửa: 24-11-2009

196. 1sAgain

2 4789 lượt xem
Đăng: 22-11-2009
Sửa: 22-11-2009

197. Hitomi Kuroishi

7 8311 lượt xem
 

198. 1st Lady

6 8366 lượt xem
Đăng: 18-11-2009

199. Charlene

2 3731 lượt xem
Đăng: 18-11-2009

200. Johnny Tillotson

3 3232 lượt xem
Đăng: 18-11-2009
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z