Two Steps Behind - Taylor Swift - Def Leppard

1    | 22-08-2009 | 3248

LỜI BÀI HÁT

Walk away if you want to
it's ok, if you need to
you can run, but you can never hide
See my shadow come creeping up beside you
There's a magic running through your soul
But you can't have it all

Whatever you do
I'll be two steps behind you
Wherever you go
and I'll be there to remind you
that it only takes a minute of your precious time
to turn around and I'll be two steps behind.

Take the time
and think about it
Walk the line, you just can't fight it
Look around and see what you can find
Like a fire that's burning up inside me,
There's a magic running through your soul
But you can't have it all

Whatever you do
I'll be two steps behind you
Wherever you go
and I'll be there to remind you
that it only takes a minute of your precious time
to turn around and I'll be two steps behind.

(so watch out)
There's a magic running through your soul
but you can't have it all, no,
Whatever you do
I'll be two steps behind you

wherever you go
and I'll be there to remind you
that it only takes a minute of your precious time
To turn around and I'll be two steps behind.
Just turn around, I'll be two steps behind
I'll be two steps behind you
and I'll be there to remind you,
yeeeeaaah, yeeeeeeah

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

springflower Cập nhật: tieu_ly_phi_dao / 05-09-2009...
Hãy ra đi nếu như em muốn
Cũng được thôi, nếu như cần phải thế
Em có thể ra đi, nhưng không bao giờ có thể lẩn tránh
Hãy nhìn đi hình bóng của anh đang dần

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
729,723 lượt xem