Too Long (Acoustic ver.) - Anouk

0    | 13-07-2010 | 1717

LỜI BÀI HÁT

mcl120 ...

Well I must be completely out of my mind
To ever take the chance
I ain't got no trouble still I worry
That I might have to lose you
See I've been alone for so long baby

Chorus:
Now I cannot explain, I've been alone for too long
I took the chance to lose you
No I must be insane, I've been alone for so long
I'm not gonna lose you

Well

I never ever really tried
I never had the strength
But now I got you, got you by my side
I'm gonna make this work
I must have been alone for too long baby

Chorus

All the things I've done when I was alone I can't understand myself
It's amazing, you amaze me
But my life begins with the songs I sing and the love you bring to me
It's amazing, you amaze me
But now you ask me what is on my mind
But I cannot explain
I must have been alone for so long baby

Chorus

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em hoàn toàn mất trí
Chấp nhận cơ may đó
Em chẳng có vấn đề gì nhưng vẫn lo lắng
Rằng có thể em phải mất anh
Hãy xem em đã cô đơn quá lâu rồi anh ạ

Chorus
Giờ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận