LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

I wish I had your pair of wings
Had them last night in my dreams
I was chasing butterflies
Till the sunrise broke my eyes

Tonight the sky has glued my eyes
Cause what they see´s an angel hive
I´ve got to touch the magic sky
And greet the angels in their hive

Chorus:
Sometimes I wish I were an Angel
Sometimes I wish I were you

And all the sweet honey from above
Pour it all over me, sweet love
And while you´re flying around my head
Your honey kisses keep me fed

I wish I had your pair of wings
Just like last night in my dreams
I was lost in paradise
I wish I´d never openend my eyes

Chorus:

But there´s danger in the air
Tryin´so hard to be unfair
Danger´s in the air
Tryin´so hard to give us a scare
But we´re not afraid

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

jetblack111 Cập nhật: Nhím_xù / 07-03-2012...
Tôi ước mình có được đôi cánh
Như trong những giấc mộng đêm qua
Tôi đuổi theo những cánh bướm
Cho đến khi bình minh chói lòa đôi mắt

Bầu trời đêm nay làm

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
meomoon 28-04-2009
thik nghe bai nay do Declan Galbraith hat hon ....cam thay nhu dang tren thien duong vay

Xem hết các bình luận