Too Hard To Say Goodbye - Westlife

1    | 24-11-2010 | 21746

LỜI BÀI HÁT

(Kian)
Everytime I close my eyes
You're all that I can see
I hold you in my heart
And know you're watching over me

(Shane)
Standing by your side
It felt like I could fly
If I could be half the man that you are in my eyes
And I could face the darkest day
And fight the tears inside
I can't turn the page or hold back the time
It's too hard to say goodbye
It's too hard to say goodbye

(Nicky)
From you I learnt it all
You would never let me fall
Love won't come undone
Between a father and his son

(Mark)
Standing by your side
Felt like I could fly
If I could be half the man that you are in my eyes
I would face the darkest day
And fight the tears inside
I can't turn the page or hold back the time
It's too hard to say goodbye
It's too hard to say goodbye

(Mark)
There will come a day
I'll have to walk alone
And I'll have to make it on my own

(Shane)
You taught me all there is to know
Dad I'll never let you go

(All)
Standing by your side
I felt like I could fly
If I could be half the man that you are in my eyes
I would face the darkest day
Fight back the tears inside
But I can't turn this page or hold back the time

(Shane)
It's too hard to say goodbye

(Kian)
It's too hard to say goodbye

(Nicky)
Just can't say goodbye

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

hieu_ndh_7717 Cập nhật: h0ang.bk91 / 24-11-2010...
(Kian)
Mỗi lần con khép đôi mi
Bố là tất cả những gì mà con có thể thấy được
Con giữ chặt hình ảnh bố trong trái tim con
Và biết rằng, bố vẫn đang dõi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
khanhpham199 02-03-2012
rất sâu sắc. bố luôn là tất cả với con
...
SomeHow 15-09-2011
so great is a unique word i can say.

Xem hết các bình luận