LỜI BÀI HÁT

Woo woo woo
Woo woo woo
Woo woo woo woo

I just love to think
Not for anything
You always be my number one.

Woo woo woo
Woo woo woo
Woo woo woo woo

This is nothing strange
I can spread my wings for you.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Kolor Cập nhật: sweet_dream2 / 29-03-2011...
Woo woo woo
Woo woo woo
Woo woo woo woo

Em chỉ yêu để suy nghĩ
Chẳng bất cứ điều gì khác
Anh luôn là số một của lòng em

Woo woo woo
Woo woo woo
Woo woo woo woo

Điều

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
hh_cc 27-03-2011
hok ai dịch bài này lấy số lượng à.. hj
...
27-03-2011 hh_cc làm bài dịch để đời... ;))

Xem hết các bình luận