LỜI BÀI HÁT

I'll be ok, go find your love today,
Searching everywhere,
A lot of sunshine's waiting for you.
Don't be afraid,
You'll find your love one day,
Tell me that you do your best for me,
I believe in your faith.

I can see, a burning flame,
It is your future waiting for you.
Hold my hands, and give me your word,
Believe in what you do and you will be ok.

I'll be ok, go find your love today,
Searching everywhere,
A lot of sunshine's waiting for you.
Don't be afraid,
You'll find your love one day,
Tell me that you do your best for me,
I believe in your faith.


Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

happydream Cập nhật: Ngọc / 19-04-2008...
Đi tìm tình yêu

Em sẽ ổn thôi, anh hãy mau đi đi
Hãy đi tìm tình yêu cho riêng mình
Hãy kiếm tìm ở khắp chốn
Hàng ngàn ánh dương đang đợi chờ anh
Đừng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
tê_tê_95 03-10-2010
bài hát tuy ngắn gọn mà xúc tích nhỉ.hay thật đấy
...
huongnike 08-08-2009
Phim BẦU NHIỆT HUYẾT cũng rất hay,cả bài hát này cũng hay luôn
...
hugoboss_113 20-05-2008
bài nài trong phim " Bầu Nhiệt Huyết " ....tìm lâu lém rùi mà không biết được tên bài nài...

Xem hết các bình luận

Hello
728,647 lượt xem