tiếp tục vẫn là những trải nghiệm rất riêng của David Roth về
.... cuộc đời
về tình yêu!

bài hát nằm trong CD RISING IN LOVE ra mắt vào năm 1993
dành riêng cho Ala... thương lắm mới cho đấy! =))

LỜI BÀI HÁT

Everyone looks for their calling in love
But I always find it surprising
The way people say that they're falling in love
When I always felt I was rising
Floating right off of the ground and reaching
Something that I only have dreamed of
I'm not falling at all
I am rising in love

Everyone talks about tying the knot
But I have a hard time agreeing
With the way that we bind up the love that we've got
When the feeling of love should be freeing

Lifting each other up
Instead of giving one another a shove
We won't be falling at all
We'll be rising in love

How do you let love grow?
You've got to give it a chance when you've found it
A bird in your hand will stay until
You start to close your fingers around it

Love is the river who's waters we test
And a measure of where we are going
But you never can step in the same river twice
For the water is constantly flowing

But the deeper the river, the greater the trust
And the more that we're rising above
We won't be falling at all
We'll be rising in love

I'm not falling at all, I am rising
I'm not falling at all, I am rising
I'm not falling at all, I am rising
In love

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Alamanda Bud Cập nhật: Blah Blah / 19-02-2012...
Ai ai cũng kiếm tìm tiếng gọi tình yêu
Nhưng tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên làm sao
Cách người ta nói họ ngã vào tình yêu
Trong khi tôi luôn thấy mình bay bổng
Lơ lửng trên mặt đất và chạm đến
Một thứ mà tôi chỉ dám mơ ước thôi
Tôi đâu có ngã đâu nào
Tôi đang bay bổng trong tình yêu đấy chứ

Ai ai cũng nói về chuyện thắt nút đời nhau
Nhưng tôi khó khăn mới đồng ý
Cách người ta trói buộc tình yêu có được
Trong khi cảm xúc yêu thương nên được tự do

Nâng đỡ lẫn nhau
Thay vì xô đẩy
Chúng ta sẽ không ngã đâu
Mà bay bổng trong tình yêu

Làm thế nào để tình yêu nảy nở?
Bạn phải cho nó cơ hội ngay khi tìm thấy
Một chú chim sẽ đứng yên trong tay
Cho tới khi bạn siết tay lại

Yêu thương là dòng sông...
Và là một thước đo cho nơi ta tiến tới
Nhưng bạn không bao giờ có thể bước đi hai lần trên cùng một dòng sông
Vì dòng nước luôn chảy

Nhưng sông càng sâu, niềm tin càng lớn
Và chúng ta càng lên cao trên kia
Càng không dễ ngã xuống
Chúng ta sẽ bay bổng trong tình yêu

Tôi đâu có ngã xuống, tôi đang bay lên
Tôi đâu có ngã xuống, tôi đang bay lên
Tôi đâu có ngã xuống, tôi đang bay lên
Trong tình yêu

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Alamanda Bud 03-08-2012
Cứ tưởng bài này phải chú thích rồi chứ :P. Đại khái là muốn dịch từ "fall in love" theo nghĩa đen, một cách chơi chữ ý nhị của David Roth :D. Giờ viết cmt cho nên mới đọc phần thông tin ca khúc... bị giật mình... =)). Cái CD ra đúng năm sinh của mình mới ghê chứ :)).

Xem hết các bình luận