LỜI BÀI HÁT

It’s another, if it ain’t one thing
Instigators, like putting fire on propane
The wrong thing, they be worried about
Ooh, you know females
And how they like to run their mouths

Wanna be, wanna be, just like, talk like, you
(like you) you (like you)
Misery, misery, loves company
Don’t let them change your mood

They try to get at me
Behind your back
Tryin’ to tell me that I’m just like the others
But I ain’t all bad

No, no, I ain’t all bad
All bad, all bad
I ain’t all bad
All bad, all bad

I might make you mad, so mad
My bad, no, I ain’t all bad

Between us, they wanna comment
Your worst enemy some time be your best friend
Perfect, ain’t saying that I am
Proven, it’s proven I don’t give a damn

Wanna be, wanna be everything I ought to be to you (to you)
Envy, envy, same thing as jealousy
Jealous of you
That’s what they do

They try to get at me
Behind your back
Tryin’ to tell me that I’m just like the others
But I ain’t all bad

No, no, I ain’t all bad
All bad, all bad
I ain’t all bad
All bad, all bad

I might make you mad, so mad
My bad, no, I ain’t all bad.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

linhswift Cập nhật: Jill_vercident / 20-11-2013...
Đó sẽ là một điều khác, nếu đó không phải là điều này
Những kẻ xúi bẩy, như đang đổ thêm dầu vào lửa
Những điều sai trái, họ phải lo lắng về
Ôi, bạn biết đó, phụ nữ mà
Và cách họ thích nói chuyện không ngừng nghỉ thế nào

Muốn được, chỉ cần, nói chuyện giống như bạn thôi
Như bạn
Thật khổ sở, yêu người đồng hành cùng mình
Đừng để họ thay đổi tâm trạng bạn

Họ đang cố gắng chế nhạo tôi
Đằng sau lưng bạn
Cố nói với tôi rằng tôi chỉ giống như bọn họ
Nhưng tôi thực ra không tệ thế

Không, tôi không tệ thế
Tệ thế.
Tôi không tệ thế.
Tệ thế.

Tôi có lẽ làm các bạn khó chịu
Đó là lỗi của tôi, không, nhưng tôi thực ra không tệ đến thế

Giữa chúng ta, họ đều muốn bình phẩm
Kẻ thù tồi tệ nhất của bạn đôi khi lại là người bạn tốt nhất
Hoàn hảo, không cần nói rằng tôi là ai
Đã được minh chứng rồi, tôi chả thèm quan tâm

Nếu được muốn là mọi thứ, tôi muốn được gần các bạn
Thèm muốn, đồng nghĩa với ghen tỵ
Ghen tỵ với các bạn
Đó là điều họ đang làm

Họ đang cố gắng chế nhạo tôi
Đằng sau lưng bạn
Cố nói với tôi rằng tôi chỉ giống như bọn họ
Nhưng tôi thực ra không tệ thế

Không, tôi không tệ thế
Tệ thế.
Tôi không tệ thế.
Tệ thế.

Tôi có lẽ làm các bạn khó chịu
Đó là lỗi của tôi, không, nhưng tôi thực ra không tệ đến thế

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Baby
568,859 lượt xem