LỜI BÀI HÁT

Kelly ...

Hello, hello
Can you hear me, as I scream your name
Hello, hello
Do you need me, before I fade away

Is this the place that I call home
To find what I've become
Walk along the path unknown
We live, we love, we lie

Deep in the dark I don't need the light
There's a ghost inside me
It all belongs to the other side
We live, we love, we lie

(We live, we love, we lie)

Hello, hello
Nice to meet your voice inside my head
Hello, hello
I believe you, how can I forget

Is this the place that I call home
To find what I've become
Walk along the path unknown
We live, we love, we lie

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Kelly...
Xin chào, xin chào
Nghe thấy anh không em, anh đang gào thét tên em
Xin chào, xin chào
Có cần anh không em, trước khi anh tan biến

Có phải nơi này anh gọi là nhà
Để tìm

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
03-04-2019
Cảm ơn bạn!!!!

Xem hết các bình luận