LỜI BÀI HÁT

I just need someone in my life to give it structure
To handle all the selfish ways I spend my time without her
You're everything I want but I can't deal with all your lovers

You're sayin' I'm the one but it's your actions that speak louder
Giving me your love when you are down and need another
I've gotta get away and let you go, I gotta get over

But I love you so
I love you so
I love you so
I love you so

I'm gonna pack my things and leave you behind
This feeling's old and I know that I've made up my mind
I hope you feel what I felt when you shattered my soul
'Cuz you were cool and I'm a fool so please let me go

But I love you so
I love you so (please let me go)
I love you so (please let me go)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Bài dịch này chưa được duyệt với lý do: Tôi chỉ cần một người trong cuộc đời mình để làm cho mọi thứ rõ ràng
Để có thể chịu đựng sự ích kỉ của tôi lúc tôi dùng thời gian của mình khi không có cô ấy ở bên
Em là tất cả những gì tôi muốn nhưng tôi chẳng thể chịu nổi bao nhiêu người tình của em

Em cứ bảo rằng tôi là người duy nhất nhưng hành động của em thì lại chẳng nói như vậy
Em dành tình cảm cho tôi khi em buồn bực và cần người khác an ủi
Tôi phải chạy đi, phải để em đi, phải quên em thôi

Nhưng tôi yêu em đến như vậy
Tôi yêu em đến như vậy
Tôi yêu em rất nhiều
Tôi yêu em rất nhiều

Tôi sẽ gói ghém đồ đạc và rời xa em
Cái thứ cảm xúc này nó xưa quá rồi và tôi đã quyết định
Tôi mong em cảm thấy những gì tôi cảm thấy khi em làm vụn vỡ tâm hồn tôi
Bởi vì em thì ngầu, còn tôi thì ngu đầu
Vậy nên hãy để tôi đi nào

Nhưng tôi yêu em đến như vậy mà
Tôi rất yêu em (hãy để tôi ra đi)
Tôi rất yêu em (hãy để tôi ra đi)

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
vuongthihonghien1983 17-12-2021
bản dịch rất tuyệt, nhưng có 1 góp ý nhỏ là từ''cool'' ở đây có thể hiểu là ''lạnh lùng''

Xem hết các bình luận