LỜI BÀI HÁT

Don’t stand there waiting all of your life
For the night to come and find you
The clock is ticking baby now is the time
For someone to come and hold you

You are a name not a number
Extraordinary colours
Don’t you hide under cover baby

Free yourself
Keep on moving up that mountain top

Why don’t you
Please yourself
If it feels so good then don’t you
Baby don’t you stop
Don’t stop
Don’t stop
Baby don’t you

No complications, distractions, reactions no retractions
Only obsessions, motivations investigation
There’s new information

You are a name not a number
Extraordinary colours
Don’t you hide under cover baby

Free yourself
Keep on moving up that mountain top

Why don’t you
Please yourself
If it feels so good then baby don’t you
Stop don’t stop
Baby don’t you stop

If you feel it
If you feel it
Don’t tease me!
Don’t
Don’t tease me
Don’t
Don’t tease me
Don’t

You got to

Free yourself
Keep on moving up that mountain top

Why don’t you
Please yourself
If it feels so good then don’t you stop

Free yourself
Keep on moving up that mountain top

Why don’t you
Please yourself
If it feels so good then baby don’t you
Stop
Don’t you stop
Don’t you
Baby don’t you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

tranthuy170601 đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận