LỜI BÀI HÁT

lop 9a1 muon nam!day la tat ca ve chung ta

"All About Us"

They say
They don't trust
You, me, we, us
So we'll fall
If we must
Cause it's you, me
And it's all about
It's all about

It's all about us (all about us)
It's all about
All about us (all about us)
There's a thing that they can't touch
'Cause ya know (ah ah)
It's all about us (all about us)
It's all about
All about us
all about us
We'll run away if we must
'Cause ya know
It's all about us (It's all about us)
It's all about love (It's all about us)
In you I can trust (It's all about us)
It's all about us

If they hurt you
They hurt me too
So we'll rise up
Won't stop
And it's all about
It's all about

It's all about us (all about us)
It's all about
All about us (all about us)
There's a thing that they can't touch
'Cause ya know (ah ah)
It's all about us (all about us)
It's all about
All about us
all about us
We'll run away if we must
'Cause ya know
It's all about us (It's all about us)
It's all about love (It's all about us)
In you I can trust (It's all about us)
It's all about us

They don't know
They can't see
Who we are
Fear is the enemy
Hold on tight
Hold on to me
'Cause tonight

It's all about us
It's all about
All about us
There's a thing that they can't touch
'Cause ya know (ah ah)
It's all about us (all about us)
It's all about us (all about us)
It's all about
All about us (all about us)
There's a thing that they can't touch
'Cause ya know (ah ah)
It's all about us (all about us)
All about us
It's all about us (all about us)
It's all about
All about us (all about us)
There's a thing that they can't touch
'Cause ya know (ah ah)
It's all about us (all about us)

It's all about us (all about us)
It's all about
All about us (all about us)
We'll run away if we must
'Cause ya know (ah ah)
It's all about us (all about us)
It's all about
All about us (all about us)
We'll run away if we must
'Cause ya know (ah ah)
It's all about us (all about us)

It's all about us (It's all about us)
It's all about love (It's all about us)
In you I can trust (It's all about us)

It's all about us

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Wet Grass Cập nhật: Oll / 20-02-2009...
(Nói trước: lời nhạc của TATU dịch theo nghĩa của lesbian thì mới hiểu được, dịch thường hiểu sai hết ý nghĩa, nên các bạn nào chấp nhận của lesbian và gay

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Cindy_iU_BB 11-04-2012
mình đã kết dòng nhạc của T.A.T.U ngay từ những bài đầu tiên như All the things she said, blah blah...tuy dc dựng là nhóm nhạc đồng tính nữ nhưng hình như sau này họ lấy chồng và chia sẻ việc đó chỉ là những chiêu câu khách...^^~ dù sao van^~ thik TATU!
...
M-Walk 26-04-2010
hay tuyệt! ... Xem clip bài này ... hơi ghê bởi chị tóc ngắn bắn chết thg` kia mờ ...
...
vanchau_1992 04-10-2009
uhm,tất cả bai hát của t.a.t.u điều hỉu theo nghỉa của 1 lesbian ư, vậy những lơi dịch khác điều dùng sai chủ ngữ rùi
...
nguyennhi 19-11-2008
à nói cho dễ hiểu "họ" là những người kì thị, nhòm ngó "chúng ta"
...
nguyennhi 19-11-2008
a hóa ra thế! câu cuối tí nữa hiểu sai nghĩa

Xem hết các bình luận