King Of The Road - OST Brokeback Mountain (ft. Rufus Wainwright) - Teddy Thompson

0    | 27-09-2008 | 4814

LỜI BÀI HÁT

Trailers for sale or rent
Rooms to let...fifty cents.
No phone, no pool, no pets
I ain’t got no cigarettes
Ah, but..two hours of pushin’ broom
Buys an eight by twelve four-bit room
I’m a man of means by no means
King of the road.

Third boxcar, midnight train
Destination...Bangor, Maine.
Old worn out suit and shoes,
I don’t pay no union dues,
I smoke old stogies I have found
Short, but not too big around
I’m a man of means by no means
King of the road.

I know every engineer on every train
All of their children, and all of their names
And every handout in every town
And every lock that ain’t locked
When no one’s around.

I sing,
Trailers for sale or rent
Rooms to let, fifty cents
No phone, no pool, no pets
I ain’t got no cigarettes
Ah, but, two hours of pushin’ broom
Buys an eight by twelve four-bit room
I’m a man of means by no means
King of the road.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Bán hoặc cho thuê xe kéo (1)
Phòng cho thuê… 50 xu
Không điện thoại, không hồ bơi, không thú cưng
Tôi sẽ không có thuốc lá
À, nhưng… hai tiếng quét dọn
Để

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
linkinpark136 15-08-2009
hoa ra ong wet grass trong nay` ha? her her thao? nao` wen wen

Xem hết các bình luận